Nå er skriftlig eksamen avlyst, men vi har fortsatt lyst til å diskutere noen av argumentene til dem som var for en gjennomføring av eksamen.

Det første vi har lyst til å diskutere er om hjemmeskole funker bra. Vi vet at hjemmeskole fungerer bra for en del, men det gjør det dessverre ikke for alle. Det er flere faktorer som er med på å påvirke dette, både fysisk og psykisk. Vi har selv erfart at mange sitter hjemme i en liten leilighet med flere søsken og foreldre, noe som fører til mye støy og irritasjon for alle parter. Også foreldrene blir sliten og lei hjemmekontor, og ikke alle har mulighet til å hjelpe elevene.

Videregående elever er ansvarlig for egen læring. Ja, men vanligvis er læreren tett på for å kunne bistå med læringen. Hjemmeskole er en løsning som kan fungere bra for elever som har tilstrekkelig med ressurser, både egne og hos de rundt seg. For dem som ikke har slike ressurser vil hjemmeskole være mye vanskeligere. Grunnet de digitale løsningene er det altså heller ikke like enkelt for lærerne å hjelpe elevene som sliter. De vil da sitte igjen med et mye dårligere læringsutbytte. Denne skjevfordelingen melder seg uansett eksamensform.

Vi ser selvfølgelig gode argumenter for at eksamen bør avholdes, under normale omstendigheter.

Eksamen som en mulighet for å prestere og vise hva du kan er viktig, men ikke nå.

Vi er i en krisesituasjon. En krise krever en kriseløsning. Slik det er i dag så ville det ikke vært forsvarlig å avholde eksamen.

Rettferdighet på tvers av kull er viktig. De tidligere kullene, og forhåpentligvis de senere kullene, har og vil ha forutsigbarhet i skoleåret sitt. Det har ikke avgangskullet hatt i år. Vi har derimot gått et helt skoleår på tå hev der vi ikke vet når neste periode med hjemmeundervisning blir. Dette skaper stress og har gjort det vanskelig å planlegge. Vi har hele tiden måtte ha i bakhodet at det kan bli rødt nivå når som helst.

For mange elever er det viktig for både læringen og den sosiale velværet å være fysisk på skolen. Å ikke møtes fysisk gjør at både læring og sosialt liv lider. Elever som er lei og trist presterer naturlig nok ikke like bra. Er det da rettferdig at vi skal stille til eksamen når vi stiller så ulikt?

Eksamen under vanlige omstendigheter er så nøytralt og rettferdig som vi kan få det. Da har alle elevene i Norge hatt samme mulighet til undervisning under samme forhold. Slik har det ikke vært i pandemien. Storbyene har hatt mye rødt nivå, mens småbyer på samme tid har hatt vanlig fysisk undervisning hver dag. At vi mener dette ikke er rettferdig har altså ikke med eksamen å gjøre, men med mulighetene våre til å forberede oss bra til eksamen i den unntakstilstanden vi lever i.

Vårt forslag til løsning, for å unngå at dette blir et såkalt «gullkull», er å se bort ifra eksamenskarakteren til alle som søker med førstegangsvitnemål de neste to årene. På denne måten stiller alle kullene kun med standpunktkarakterene. Da stiller vi på likere grunnlag, og vil derfor være mer på like fot til opptak til høyere utdanning.