Kun fem nybygg i strandsonen fikk ja

Blant nybyggene som fikk ja, er en hagestue helt nede ved sjøen.