Saksøker staten for å få beholde kaien sin

– Vi kjøpte eiendommen i god tro. De siste åtte årene har myndighetene laget et mareritt for oss, sier Steinar og Kjerstin Jensen.