Nå skal en ny boligsalgsrapport testes på forbrukere i Bergen.

Forsøket fra takstbransjen på å innføre en ny boligsalgsrapport fra 1. januar i år, gikk dårlig.

For dyr og for lite pedagogisk var blant innvendingene fra eiendomsmeglerbransjen på rapporten takstbransjen fikk laget.

– Den forrige rapporten ble veldig omfattende og lite lesbar for forbrukerne og faktisk også for megleren, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Både taks- og eiendomsmeglerbransjen, samt Forbrukerrådet, er likevel enige om at en grundig, standardisert boligsalgsrapport er til det beste for både boligselger- og kjøper.

Nytt forsøk

Nå har Nito Takst og Norges Eiendomsmeglerforbund gått sammen om å lage en ny, enklere boligsalgsrapport.

Versjonen som skal brukes ved salg av leiligheter, skal testes ut på boligsalg i Bergen, Stavanger og Oslo i sommer.

– Vi har veldig høye forventninger til den nye rapporten. Den er tilpasset behovet for å avdekke leilighetens faktiske tilstand, men man har skrelt bort mye uvesentligheter og fyllstoff, sier Geving.

Partene jobber samtidig med en ny, tilsvarende boligsalgsrapport for eneboliger.

– Den vil konsentrere seg som kjeller, våtrom, konstruksjon og elektrisk anlegg, sider ved boliger som ofte har skjulte feil og mangler og som oftest ender med konflikt, sier han.

Skal sette teknisk verdi

Espen Fuglesang, administrerende direktør i NITO Takst, har også høye forhåpninger.

 

– Nå har vi gjort ganske store endringer på den forrige rapporten basert på tilbakemeldinger og gjennomgang av problemer som dukket opp. Vi satser på at dette skal bidra til å gi forbrukerne best mulig informasjon og redusere konfliktnivået ved boligsalg, sier han til BA.

BA har tidligere skrevet at eiendomsmeglerbransjen i Bergen har faset ut verdi- og lånetakst ved boligsalg. Takstbransjen reagerte på at det kun er meglere som setter verdi på boliger.

Fuglesang forteller at i den nye boligsalgsrapporten skal takstmenn sette teknisk verdi på boligen.

 

– Det er sier noe om hvilke kostnader på huset kjøper kan vente seg, påpeker han.

Boligsalgsrapport

  • Boligsalgsrapport er en teknisk tilstandsanalyse av en bolig som er grundigere enn en verditakst.
  • Boligens bygningsdeler beskrives og gis tilstandsvurdering, areal måles, fuktmåling på utsatte steder, enkel vurdering av elektrisk anlegg og branntekniske forhold.
  • I 2012 gikk NITO takst, Norges Takseringsforbund og Eiendom Norge sammen om å gjøre boligsalgsrapport obligatorisk ved boligsalg.
  • Høsten 2014 konkluderte Finanstilsynet med at man ikke kan kreve at selger må kjøpe en boligsalgsrapport fordi det er i strid med «god meglerskikk». I stedet innførte bransjene fra 1.1 2015 boligsalgsrapport som standard.
  • Fra januar 2016 kom det reviderte rapporter fra takstbransjen på markedet. Disse ble stort sett dårlig mottatt i markedet, og bransjene samarbeider nå om nye rapporter.

Kilde: NITO takst/NEF

– Forbrukervennlig

– Det viktigste med den nye boligsalgsrapporten er at den blir forbrukervennlig og at folk forstår hva som står i den, sier Tommy Kaland, partner og daglig leder i Kaland & Partners.

Firmaet har blitt spurt om å teste ut den nye boligsalgsrapporten ved salg i Bergen fremover.

– Vi ble nok spurt fordi vi har hatt obligatorisk boligsalgsrapport ved salg siden 2012, sier Kaland til BA.

– Bør justeres

Han forteller at han har sett på den nye boligsalgsrapporten sammen med kolleger.

 

– Vi har tro på at produktet blir bra, men jeg har allerede fått tilbakemeldinger fra meglere om at det er noen småting som bør utbedres og justeres før vi tar den i bruk. Nå må vi få testet den ut og få tilbakemeldinger fra kundene, sier han.

Kaland mener årsaken til at den forrige boligsalgsrapporten takstbransjen utarbeidet ikke slo an, er at den la Tek 10, teknisk forskrift fra 2010, til grunn for alle vurderinger.

– Da kunne selv gode boliger bygget på 2000-tallet få dårlige vurderinger fordi de ikke oppfyller byggekravene fra 2010, sier Kaland.

Eiendomsmegleren mener det er viktig at den nye rapporten åpner for individuelle vurderinger av hver bolig.

– Vi kan ikke slakte boliger som er i god stand. Rapporten må gjengi boligens standard på en så korrekt måte som mulig uten å undergrave den. Det har vært en utfordring å få til i tidligere rapporter. Dette må bli et fremskritt. Hele hensikten med rapporten må være at det gagner både kjøper og selger, påpeker Kaland.