Louise Mohn selger gigantvilla i Holmenkollen til 80 millioner kroner

Finansavisen forteller at Trond Mohns datter kan vente seg et betydelig tap på eiendomssalget av Holmenkollveien 125.