For rundt to uker siden ble det kjent at Bjarne Rieber (82) skal selge boligen i Fana. Tomten som tilhører eiendommen er på 60 mål.

Ifølge Estate Vest vil Rieber nå beholde deler av eiendommen selv. Deloitte Advokatfirma har bestilt en forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for å diskutere tre ulike gårds- og bruksnummer på eiendommen.

Advokatfirmaet skriver at hjemmelshaver ønsker å sammenføye de tre matriklene med henblikk på salg, men også at hjemmelshaver ønsker å beholde eiendommen gnr. 98 bnr. 175.

Estate Vest skriver videre at denne eiendommen er 5,5 mål stor, og at det følger med en rett til å helårs- eller fritidseiendom på tomten.

 

Salget av Rieber-boligen forventes å sette ny prisrekord i Bergen.

På nåværende tidspunkt er det Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahl som har rekorden på Bergens dyreste bolig, ettersom han i august kjøpte et herskapshus på Hopsneset til 41 millioner kroner.