Bredbånd redder distriktene

Liv Signe Navarsete mottok fredag en rapport om bredbånd fra Steinar Fredheim.

Liv Signe Navarsete mottok fredag en rapport om bredbånd fra Steinar Fredheim. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Utbygging av raske bredbånd åpner for økt bosetting i distriktene.

DEL

(Siste) – Raskt bredband gir frihet til å bosette seg der en vil, uavhengig av hvor arbeidsplassen er lokalisert, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarset (Sp) på bakgrunn av en ny rapport hun mottak fredag.

– Rapporten viser at raske brebånd har gitt effektive hjemmekontorløsinger og muligheter for videobasert e-læring og e-helse i hjemmet.

Distriktsgevinst

Rapportens generelle konklusjon er at utbygging av bredbånd med høy kapasitet gir gevinst i distriktene. Også det blir sevlsagt tatt i mot med åpne armer av Navarsete.

Det er konsulentselskapet Nexia som har laget rapporten på oppdrag fra Distriktssenteret. Rapporten har kartlagt ny bruk av høykapasitets bredbåndsnett i Austevoll, Bykle, Dyrøy, Fitjar, Forradal og Numedals-regionen.

Gevinst etter kort tid

Det blir konkludert med at det er mulig å ta ut samfunnsgevinster av bredbåndsnett selv kort tid etter utbyggingen. Utbyggingen av bredbånd har ført til etablering av nye foretak, utvikling av eksisterende virksomheter og bedre tjenesteproduksjon i offentlig sektor.

– Rapporten viser at raskt bredbånd er en forutsetning for både privat og offentlige virksomheter i distriktene, konkluderer Navarsete.

Hun sier at rapporten er et viktig innspill i å følge opp regjeringens mål om å legge til rette for at folk skal kunne bo der de vil.

I rapporten heter det at studien er en klar indikasjon på at høykapasitets bredbåndsnett vil være minst like viktig for samfunns- og næringsutviklingen i Distrikts-Norge som i byer og større tettsteder i årene som kommer.

Fibernett best

Det blir også konkludert med at det er høykapasitets bredbåndnett i form av fibernett som er veien å gå.

– Funnene i denne studien, indikerer at de samme gevinstene ikke kunne blitt realisert i samme grad med andre bredbåndsteknologier, i alle fall ikke når det gjelder gevinster for næringsliv og offentlig sektor, heter det i rapporten. (ANB-NTB)

Artikkeltags