Det bygges mindre

Artikkelen er over 5 år gammel

Byggeaktiviteten her i landet har falt dramatisk.

DEL

Ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå har det vært en nedgang på hele 13,1 prosent i antall nye boliger i 1. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Aller mest dramatisk er nedgangen for blokkleiligheter. Så langt i år er det bygget ikke mindre enn 32 prosent færre boliger enn i fjor.

Nedgangen i boligbyggingen gjenspeiles innenfor flere områder: Bruksareal til boligbygg gikk også ned med 13,1 prosent, mens andre bygg enn boligbygg gikk ned med 19,5 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Boligbyggingen har gått ned innenfor alle bygningstyper unntatt for bofellesskap. Dette siste skyldes bygging av studenthybler i Trondheim.

Næringsbygg ned

Det ble påbegynt bygging av 948.000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg i 1. kvartal 2012.

Dette tilsvarer en nedgang på 18,9 prosent.

Det var særlig lav byggeaktivitet innenfor kontor- og forretningsbygg, med en nedgang på 165.000 kvadratmeter sammenlignet med samme kvartal året før.

I alt ble det igangsatt 444.000 kvadratmeter mindre bruksareal til bolig i 1. kvartal 2012.

Statistikken

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene.

At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart.

Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt.

Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken. (ANB)

Artikkeltags