(Siste)

[Romerikes Blad] Kåre Elnan, siviløkonom og partner i Prognosesenteret mener derfor Romerike må rebygges.

– Problemet er at boligmassen ikke matcher befolkningen, sier han til RB.

– Bare 28 prosent av boligene på Romerike er leiligheter. Det passer dårlig for en befolkning hvor over 60 prosent av husholdningene består av én eller to personer

– Feil boliger på feil sted

For få små leiligheter og en vekstprognose på 5.000 nye innbyggere årlig i årene som kommer, med størst vekst i aldersgruppen 55+, er noe av det Elnan mener utbyggere og kommuner må ta hensyn til når de planlegger for framtiden.

– De største kommunene på Romerike trenger til sammen 1.700 nye boliger hvert år de neste fem årene. 60 prosent av boligbehovet er det aldersgruppene over 55 år som står for. Vi bør få disse ut av eneboliger og inn i leiligheter nær knutepunkter, konkluderer Elnan.

– Romerike har feil boliger på feil sted og må rebygges.

Helhetlig plan nødvendig

Prognosesenterets vurderinger er at kommunene Ullensaker og Skedsmo vil ha det største boligbehovet framover, fulgt av Sørum, Lørenskog, Nittedal og Eidsvoll.

Elnan mener det pågående arbeidet med en plan for en helhetlig plan for boligplanlegging i og rundt Oslo, Plansamarbeidet, er viktig.

– Der er det foreslått å konsentrere boligbygging nær trafikknutepunkter. Det er fornuftig, sier han.

– Det gir en mer effektiv utnyttelse av infrastruktur, og det bidrar til dynamikk i boligsirkulasjonen fordi godt voksne da kan flytte inn i en enklere tilværelse og overlate de noe rimeligere eneboligene til småbarnsfamilier som trenger plassen.

– 8. oktober burde være nasjonaldagen på Romerike: Les mer i rb.no

(ANB)