Juryen har talt. Årets fasadepris tildeles leilighetsbygningen som er reist i Johannes Bruns gate 5.

– Dette var veldig hyggelig , sier arkitektene Jørgen Grahl-Madsen og Lotte Sponberg. De har tegnet leilighetskomplekset, som er bygget ut av Jansen Eiendom.

BRANNTOMT

I 2001 brant det i Johannes Bruns gate 5. Opp fra asken har det reist seg et nytt og moderne bygg.

– Vi har prøvd å nytolke uttrykket i kvartalet. Bygningen skulle ikke stikke seg alt for mye ut, forteller Jørgen Grahl-Madsen.

Derfor har arkitektene valgt murpuss og gråtoner, som også går igjen i den eldre bebyggelsen i gaten.

– Samtidig ville vi ikke bare ha rette linjer. Vi ønsket en myk fasade, og har forsøkt å få til et skyggespill, forklarer Grahl-Madsen.

Sponberg legger til at de også har lagt vekt på mye lysinnslipp gjennom store vinduer i huset arkitektene selv omtaler som «en vennlig fremmed».

– Men balkongene gjør at du likevel ikke blir så eksponert, sier hun, og viser til at det er lite innsyn til leilighetene fra gaten.

NABOER PROTESTERTE

Utbygger Mette Jansen i Jansen Eiendom har lagt vekt på å bygge et hus som passer godt inn i nabolaget.

– Det har vært en lang prosess. Naboene protesterte på det bygget vi opprinnelig fikk tegnet. Nå har vi fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger fra naboene. Det er kjekt å ha bygget noe folk er fornøyde med, som vi kan være stolte over, sier Jansen.

JURYBEGRUNNELSEN

Her er juryens begrunnelse:

«Dette er en helt ny bygning med en arkitektur som både er egnet til å imponere, overraske og provosere. Bygget på en branntomt på Nygårdshøyden er dette et glimrende eksempel på god og modig fortettingsarkitektur. Bygningen viderefører historien i gaten, og passer godt inn blant den eksisterende bebyggelsen, fordi materialvalget er det samme som i gatens bygninger for øvrig. Men bygningen tilfører samtidig gaten noe helt nytt og moderne. Arkitekturen er dessuten brukervennlig. Leilighetsbygningen ligger en smal gate med lite lys. Derfor er det positivt at leilighetene har fått store vindusflater som gir mye lys, uten at det er sjenerende innsyn til leilighetene. Bygningen er også et godt innspill i byutviklingsdebatten: Dette er en enestående måte å få inn ny, god arkitektur i Bergen sentrum på. Valg av konsept – selveierleiligheter – tilfører dessuten strøket noe positivt ved å være en motvekt til hyblifiseringen i sentrum.»

HEDERLIG OMTALE

Årets fasadeprisjury har bestått av arkitekt Morten Ramm Salbu, daglig leder Monica Hannestad i Design Region Bergen, arkitektstudent Mathilde Rønning, BA-leser Gjermund Høegh og BAs digitalredaktør Eva Signy Johansen.

I tillegg til årets fasadeprisvinner, trekker juryen frem ytterligere tre kandidater som fortjener hederlig omtale. Disse er Nordahl Grieg videregående skole i Ytrebygda, Sjøfarendes aldershjem på Nordnes, og Geofysen i Bergen sentrum.

Her er begrunnesene for årets tre hederlige omtaler:

NORDAHL GRIEG VIDEREGÅENDE SKOLE

«Her har man våget å satse på ny arkitektur. Men i likhet med gamle ærverdige skoler som Dragefjellet og Rothaugen, underbygger også denne moderne arkitekturen viktigheten av det som finnes inne i bygningsmassen, nemlig elevene og undervisningsaktiviteten. Bygningsmassen fremstår som et tydelig signal på at det skal satses på utdanning. Bygningsmassen fremstår som åpen, og kommuniserer godt med omverdenen. Dette er alt i alt en god arkitektonisk «pakke». Både uteområdet, bygningsmassen og innemiljøet fungerer godt sammen.»

SJØFARENDES ALDERSHJEM

«Dette er et vakkert eksempel på noen som har et bevisst forhold til å ta vare på bygningen sin. Her har vi en monumental bygning som gir noe tilbake til hele Nordnes. Det er viktig å bevare slik bygningsmasse i Bergen! Ekstra imponerende er det at bygningen eies av en stiftelse, som uten store, offentlige budsjetter i ryggen likevel klarer å ta godt vare på bygningsmassen. De har gjort en bra jobb for hele bydelen!»

GEOFYSEN

«En flott bygning med mye historie som er med på å gi byen karakter. Dette er en av flere monumentale signalbygninger som er viktige for byen, både historisk og arkitektonisk, og som det er derfor er helt nødvendig å ta godt vare på i en by som vår. Både bygningsmasse og uteområder er godt vedlikeholdt. Beliggende ved «inngangsporten» til Bergen er dette et vakkert skue!»