Huskjøpere ble lovet «flott utsikt»

Utbyggingen på Slaktehustomten er i full gang, og kommer til å forringe utsikten for noen av beboerne i Sandviksveien.

Utbyggingen på Slaktehustomten er i full gang, og kommer til å forringe utsikten for noen av beboerne i Sandviksveien. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Nå får ektepar hevet kjøpet av leilighet fordi selger ikke informerte om utbygging på Slaktehustomten.

DEL

Da ekteparet kjøpte en leilighet i Sandviksveien i 2009, ble de lokket med «flott utsikt og gode solforhold» i annonsen.

Når får de hevet kjøpet fordi de ikke ble informert om muligheter for at Slaktehustomten kunne bli utbygd.

  • Nyheter

Anleggsarbeidene er i full gang på tomten. Et stort nybygg kommer snart i veien for «flott utsikt og gode solforhold».

De tidligere eierne må ut med 2,7 millioner kroner til dem som kjøpte leiligheten i første etasje i den 120 år gamle bygården i Sandviksveien. I tillegg må de betale nær 400 000 kroner i saksomkostninger.

OPPLYSNINGSPLIKT

Ekteparet får hevet kjøpet på grunn av vesentlig avtalebrudd og brudd på avhendingsloven.

Allerede i 2005 fikk selgeren opplysninger om en mulig utbygging på Slaktehustomten som kunne forringe utsikten, blant annet i salgsprospektet. Bergen tingrett slår fast at selger var pliktig til å videreformidle opplysningene som de selv hadde mottatt da de kjøpte eiendommen.

– Opplysningsplikten går her foran undersøkelsesplikten, fastslår dommeren.

ROTTEPLAGER

Kjøperne krevde også å få opphevet kjøpet på grunn av rotteplager. Etter bevisførselen legger retten til grunn av selgeren var kjent med at det både hadde vært lyder og lukter i bygningen som begrunnet mistanke om at rotter var et problem i huset.

Selgeren hadde krysset av for at de ikke «kjenner til sopp, råteskader eller angrep fra skadedyr» da den ble solgt.

I retten forklarte kjøperne at de kanskje ikke ville gitt bud og i hvert fall ikke så høyt, dersom de var blitt kjent med opplysningene. Det betviler heller ikke tingretten, som ga dem fullt medhold.

Artikkeltags