Ikke redd for gjeld

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Nordmenn har stor tro på egen økonomi og er ikke blitt mer bekymret for å ta opp lån.

DEL

I en ny InFact-undersøkelse svarer fire av ti nordmenn at en renteøkning på 3 prosent ikke vil ha noen – eller liten effekt – på vår private økonomi.

Til tross for Finanstilsynets rapport om en voksne gjeldsbyrde i Norge, er det bare én av ti nordmenn (9 prosent) som mener de har for mye gjeld.

Nesten åtte av ti oppgir at de har full oversikt over egen gjeldssituasjon. Omlag halvparten av de spurte svarer likevel at de er redd for å ta opp for mye lån.

På tross av den galopperende gjelden og det økonomiske uføret i EU-landene, er dermed hovedkonklusjonen i undersøkelsen at nordmenn er svært trygge på egen økonomi.

– Vi skiller oss ut og har en situasjon som står i sterk kontrast til landene i Sør-Europa, sier Sverre Olav Helsem (bildet), administrerende direktør i inkassobyrået Conecto, som står bak undersøkelsen.

– Kun en tredjedel av befolkningen uttrykker økt bekymring for å ta opp lån i dag kontra for fem år siden. Norges oljesmurte økonomi går godt, og det tror vi er hovedgrunnen til holdningene vi ser, men det er viktig å presisere at undersøkelsen tyder på at nordmenn generelt har sunne holdninger knyttet til egen økonomi.

Menn som har størst tro på egen økonomi med tanke på et rentehopp. 45 prosent av mennene oppgir at renteøkninger på opptil 3 prosent ikke vil ha noen eller liten påvirkning på deres privatøkonomi, mens 35 prosent av kvinnene svarer det samme.

Tirsdag i forrige uke meldte Finanstilsynet om skyhøy gjeldsgrad blant nordmenn. En situasjon de mener gjør mange husholdninger sårbare ved eventuelle renteoppganger.

Undersøkelsen Conecto har gjennomført viser at befolkningen ikke deler denne bekymringen. Bare 9 prosent mener de har for mye gjeld i dag, samtidig som 78 prosent av oss oppgir å ha full oversikt over egen gjeldssituasjon.

– Gjeldsgraden blant nordmenn har vært økende i flere år og er tett koblet til boligmarkedet. Vi ser også, slik undersøkelsen bekrefter, at folk er bevisste på hvor mye gjeld vi bør ha og langt de fleste vegrer seg mot å ta opp for høye lån, sier Helsem.

Rundt halvpartn av de spurte sier de er redd/bekymret for å påta seg for mye gjeld. Kvinner er de mest skeptiske til høye lån.

Boliglånet står imidlertid fjellstøtt i befolkningen, og 40 prosent sier de er mest positive til denne typen gjeld.

Når det gjelder størrelsen på gjelden, mener 65 prosent at en lånesum på det dobbelte av inntekten eller lavere er fornuftig.

– Det kan nok være forskjell på folks egen opplevelse av egen økonomi og gjeldsgrad, og den reelle situasjonen, sier Helsem.

– Boliglånet har alltid høy prioritet fordi det får store konsekvenser å misligholde det, spørsmålet er hvordan en renteheving vil påvirke andre deler av husholdningsøkonomien. Det gjenstår å se.

Undersøkelsen er utført 6. mars i år av InFact Norge AS på oppdrag fra Conecto. 1.032 nordmenn over 18 år svarte på undersøkelsen som ble gjort med automatiske telefonintervjuer og har en feilmargin på +/- 3 prosent. (ANB)

Artikkeltags