(Siste)

Nesten 4 av 10 av dem som har byttet strømavtale i aldersgruppen under 30 år i år, har gjort det over telefon eller på gata. Ofte betyr dette at de betaler for mye, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat.

– Strømavtaler er ikke det første vi tenker på om morgenen, og nordmenn skifter strømavtale ganske sjelden. Da er det desto viktigere at studenter, som kjøper sin første avtale, vet hva de gjør. Det kan spare dem for mange tusenlapper i en tid der lommeboken kniper ekstra mye, sier daglig leder Jens Regnström i strømsammenligningstjenesten ELskling.no.

4.000 i året

Som strømforbruker betaler du for to ting: strømmen du bruker og nettleie for transporten av strømmen. Du kan ikke velge nettselskap, men du kan fritt velge strømleverandør. De ulike leverandørene tilbyr forskjellige avtaler, og det kan være vanskelig å navigere i mylderet av avtaler.

Det kan også være store prisforskjeller, et vanlig kollektiv kan spare så mye som 4.000 kr i året på å velge den billigste avtalen.

Hva skal jeg velge?

Det finnes tre typer avtaler å velge mellom: spotpris, variabelpris og fastpris. Med spotprisavtale betaler du det strømprisen til enhver tid koster, pluss et lite påslag. Det er den billigste avtalen totalt sett, men månedsprisen svinger ganske mye fra sommer til vinter.

Variabelpris-avtale er ganske likt som spotprisavtale. Den er litt dyrere, samtidig som prissvingningene er litt mindre. Fastprisavtale har null prissvingning, men er også dyrere enn avtalene som følger prisutviklingen i markedet. (ANB)

Slik velger du en god strømavtale i høst

Elskling.no har utarbeidet følgende sjekkliste som sikrer at strømavtalen blir best mulig for deg:

  1. Alltid sammenlign ulike strømavtaler og ikke inngå avtaler på byen, gjennom dørsalg eller over telefon.
  2. Velg en kontrakt med etterskuddsvis fakturering
  3. Hvis studentøkonomien tåler at månedsprisen varierer en del, velg spotprisavtale. Hvis ikke, tegn en fastprisavtale. PS: Fastprisavtaler kan nå tegnes til historisk lave priser.
  4. Unngå tilleggstjenester som forsikringer, «prisgaranti», «pristak» eller lignende.
  5. Grønn samvittighet? Velg en avtale med opprinnelsesgaranti. Da garanterer strømselskapet at strømmen du bruker er 100% ren og fornybar energi.
  6. Sammenlikn strømavtalen din med andre avtaler jevnlig, minst en gang i året. Mange strømavtaler har nemlig avtalevilkår som gjør at avtalen endres uten at du blir informert. (ANB)