(Siste)

Det mener Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Kravene, som ble innført for tre år siden, har gjort nye boliger ekstra dyre, mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Regjeringen varsler nå at den vil lempe på kravene og sender ut et forslag til forenklet byggteknisk forskrift på høring.

Tilgjengelighetskravene til nye leiligheter krever blant annet at alle bad skal ha plass nok til å snu en rullestol.

– Kravene nå er blitt for stivbeinte. Det er kommet for mange krav oppå hverandre, og vi må gjøre det enklere, sier Sanner til TV 2. Han mener at en forenkling av regelverket vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, slik at flere kan få muligheten til å eie sin egen bolig.

To alternativer

Sanner foreslår to alternative forslag til endring av tilgjengelighetskravene.

– Det ene er at man på de aller minste leilighetene under 50 kvadratmeter sier at halvparten skal være med dagens krav, og halvparten kan bygges med unntak fra disse kravene. Da får man flere tilgjengelige boliger hvert eneste år, og får også ned prisene på de minste, mener kommunalministeren.

Det andre alternativet innebærer reduserte krav for alle boliger som omfattes av kravene. Blant annet skal kravet til snusirkel kun gjelde i ett rom med samme funksjon, og kravet reduseres fra 1,5 meter til 1,4 meter.

– Store konsekvenser

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) vil bare akseptere det første alternativet.

– Går regjeringen inn for det andre alternativet, der krav til tilgjengelighet vil reduseres for alle boliger, vil det bli vanskelig å kalle Sanner en moderniseringsminister, sier generalsekretær Liv Arum i FFO.

– En slik reduksjon vil få store konsekvenser - ikke bare for mennesker som bruker rullestol, men også andre som opplever å bli bevegelseshemmet en kortere eller lengre periode i livet, tilføyer Arum.

For henne er det heller ikke godt nok å unnta halvparten av nye boliger for tilgjengelighetskravene. Men dette første alternativet viser ifølge henne at Sanner har forsøkt å imøtekomme de funksjonshemmedes organisasjoner.

– Men vi ser fram til en nær dialog med Sanner på dette i høringsprosessen, sier Arum.

SV kritisk

SVs Karin Andersen mener Sanner ikke lytter til de funksjonshemmede med det nye forslaget og viser til at rullestolene som gis ut av Nav, ikke fungerer på 1,4 meters snusirkel.

– Alle unntatt Sanner forstår at hvis den som bruker rullestol, må reise seg opp for å kunne snu, er dette ubrukelig. Det er godt dokumentert at tilgjengelig ikke nødvendigvis er noe særlig dyrere, sier Andersen.

For FFO er det heller ikke godt nok å unnta halvparten av nye boliger for tilgjengelighetskravene. Men dette første alternativet viser ifølge Arum at Sanner har forsøkt å imøtekomme de funksjonshemmedes organisasjoner.

– Men vi ser fram til en nær dialog med Sanner på dette i høringsprosessen, sier Arum.

Handikapforbundet kritisk

Norges Handikapforbund mener Sanners forslag vil gjøre livet vanskeligere for folk, ikke bare for funksjonshemmede.

– En ting er rullestolbrukere, en annen ting er småbarnsforeldre som har behov for å plassere en barnevogn eller ha plass til stellebord. De får også en mye vanskeligere situasjon, mener forbundsleder Arne Lein.

Høringsfristen for regjeringens nye forslag er 1. september. Regjeringen tar sikte på å innføre det nye regelverket fra 1. januar neste år.

(ANB-NTB)