Det mener Espen Fuglesang, administrerende direktør i Nito Takst.

I motsetning til den overflatiske verditaksten, som er den vanligste formen for gjennomgang takstingeniører gjør av boliger i dag, er en boligsalgsrapport en langt grundigere vurdering av boligen. Den er utviklet i samarbeid mellom Nito Takst og Norges Takseringsforbund. Forbrukerrådet bidrar ved å delta i en egen klagenemnd.

– Boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på de byggetekniske forhold som er relevante ved skifte av bolig, forklarer Fuglesang.

Noen garanti mot skjulte feil og mangler gir boligsalgsrapporten likevel ikke, fordi konstruksjoner ikke skal åpnes under gjennomgangen.

– BEDRE VERDIGRUNNLAG

Forbrukerrådet har kjempet for å innføre dette i 40 år, forteller fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen.

– Vi mener kjøper har rett til å vite, og vi mener det vil redusere konfliktnivået ved boligkjøp.

Fuglesang sier Nito Takst gradvis vil innføre boligsalgsrapporter fra høsten av.

– Jeg tror kostnadene ved boligen blir mer synlige på denne måten, og dermed gir et bedre grunnlag for å sette verdi. Både kjøper og selger vil kunne tjene på dette, da selger ivaretar sin opplysningsplikt bedre, mens kjøper får et mye bedre vurderingsgrunnlag.

Fuglesang tror boligsalgsrapporter kan få en positiv effekt på prisen, sett fra selgers ståsted.

– Dersom en bolig bare ser litt sliten ut, men egentlig er i god stand og er billig å pusse opp, vil det kunne dra prisen opp. Det blir litt som med to like biler der den ene er NAF-testet og den andre ikke. Hvilken ville du betalt mest for, påpeker han.

– UHELDIGE BINDINGER

Bartholdsen sier det tidligere har vært tilfeller der takstmenn har vært for dårlige.

– Det har også vært noen som har hatt uheldige bindinger til eiendomsmeglerne. Vi har derfor krevd økt kompetanse og økt uavhengighet for takstmennene. Vårt inntrykk er at det nå skjer mye på dette feltet.

Det bekrefter Fuglesang.

– Takstingeniørerne som skal skrive boligsalgsrapporter skal sertifiseres gjennom Veritas. For å være medlem av vår organisasjon må de ha gjennomført 20 timer med etterutdanning per år, sier han.

Eierskifteforsikringsselskap som Protector tjener store penger på det høye konfliktnivået. Fuglesang tror selskaper som dem kan bli dem som taper på boligsalgsrapporter.

– Samfunnet vil dessuten tjene på det i forhold til at mye av tiden i privatrettslige saker i dag brukes på boligtvistesaker, påpeker han.