Naboer har kranglet om fargen på huset i fire år

Valg av farger på denne tomannsboligen er noe fremtidige parter må avtale seg imellom, fastslår lagmannsretten (arkivfoto).

Valg av farger på denne tomannsboligen er noe fremtidige parter må avtale seg imellom, fastslår lagmannsretten (arkivfoto). Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Saken har gått gjennom flere rettsrunder og helt til Høyesterett. Men historien stoppet ikke der.

DEL

Skal domstolen avgjøre hvilken farge dette huset skal ha i fremtiden? Ja, mener den ene eieren.

Men nå har Gulating lagmannsrett sagt stopp:

«Det fremstår som svært underlig at retten ved dom skal beslutte fremtidige detaljer om fargevalg, bruk av materialer på boligen etc.», skriver dommerne i en fersk kjennelse.

HAR KRANGLET I ÅREVIS

I mer enn fire år har den uvanlige nabostriden pågått. Den er fortsatt ikke over, selv om den ene naboen nå har solgt sin del av den idyllisk beliggende tomannsboligen i Mathopen i Bergen.

Ekteparet har for lengst flyttet.

Ingen av de stridende parter ønsker å kommentere konflikten overfor BA, men gir uttrykk for at saken er vanskelig og personlig belastende.

MALTE HUSET MENS NABOEN VAR PÅ FERIE

Den fargerike krangelen oppsto sommeren 2008. Da malte den ene eieren sin del av tomannsboligen fra umbragrønn til perlegrå.

Da naboen kom hjem fra ferie, ble han rød. Av sinne. Han likte ikke fargeforandringen, og saken ble brakt inn for domstolene.

Dermed måtte den ene naboen male tilbake til tidligere farge, umbragrønn med almegrønne kister og vinduslister.

MALTE IKKE GODT NOK

Naboen godtok dommen, tok frem malerkosten, men fem måneder senere var ikke alt like grønt. Deler av fasaden hadde bare fått et strøk. Den malende naboen skyldte blant annet på dårlig vær.

Det ble en ny rettsprosess, som slo fast at handleplikten ikke var oppfylt. Siden er striden malt ut i rettsapparatet flere ganger, og fargen på garasjen er også blitt trukket inn.

Trass i at det bare er et par meter mellom inngangsdørene, har besøks- og kontaktforbud også vært inne i bildet.

Senere ble namsmannen koblet inn. Det ble avholdt utleggsforretning hos det malende ekteparet, ettersom de ikke hadde oppfylt sine forpliktelser.

Ekteparet klaget saken inn for tingretten. Klagen ble avvist. De klaget til lagmannsretten. Klagen ble avvist. De anket deretter til Høyesterett, som nektet å behandle saken.

Men historien stopper ikke der, heller.

– IKKE MENINGEN AT DOMSTOLEN SKAL BEHANDLE ALT

Den andre naboen gikk på nytt til retten. Denne gangen for å få domstolen til å fastslå blant annet hvilke farger det skulle være på hus, gjerder, terrasse og takstein. Slik ville huseieren unngå nye nabokrangler.

Men dette var ikke tingretten interessert i å gjøre. Lagmansretten ville heller ikke gå inn på å bestemme fargen på huset, og skriver i den nye kjennelsen:

«Dette er forhold som fremtidige parter må avtale seg i mellom. Først der det er en avtale og den ene handler i strid med avtale, kan det utløse rettskrav om retting, men dét er ikke situasjonen. Det foreligger en dom etter at NN hadde malt huset, men dette var et søksmål etter at en handling var utført i strid med avtale. [...] det ligger ikke til domstolens oppgaver å ta stilling til eller å lage en avtale.»

Retten har bestemt at huseieren må betale 70.000 kroner i saksomkostninger.

«Det er ikke meningen at domstolen skal behandle alt som finnes av interessekonflikter», skriver retten.

BA har i dag snakket med begge partene i krangelen. Ingen av dem ønsker å uttale seg om saken, men den ene parten åpner for at også den siste rettsavgjørelsen kan havne i Høyesterett.

Artikkeltags