Så mye mer koster passivhus

 Arkitekt Anne Marie Grimsrud i Rambøll vil bygge to eneboliger med passivhusstandard og fokus på materialbruk, inneklima og energibesparelse i Meland.

Arkitekt Anne Marie Grimsrud i Rambøll vil bygge to eneboliger med passivhusstandard og fokus på materialbruk, inneklima og energibesparelse i Meland. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Myndighetene vil gjerne at flere velger passivhus når de bygger bolig. Men beregningene av hvor mye mer det koster, varierer mye.

DEL

Enova og Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) har begge gjort beregninger over hvor mye ekstra det koster å bygge en bolig med energimerke A (passivhus) sammenlignet med energimerke C (dagens byggeforskrifter).

– VIL BLI BILLIGERE

Fordelene med passivhus er blant annet minimale strømutgifter og bedre inneklima, ifølge Enova.

Multiconsult, som har gjort beregningene for NVE, har kommet frem til et anslag på cirka 1750 kroner per kvadratmeter. For en bolig på 160 kvadratmeter utgjør det 280.000 kroner i ekstrautgifter.

Enova mener derimot man kan oppgradere for cirka 1200 kroner kvadratmeteren, det vil si 192.000 kroner for en bolig på 160 kvadratmeter. Forskjellen mellom anslagene er på nesten 90 000 kroner.

Magnus Helland, eier av ByBo AS, som blant annet står bak lavenergi- og passivhusprosjektet Løvåshagen i Fyllingsdalen, mener NVEs anslag er for høyt.

– Beregningene er i overkant dyre. Når omfanget av lavenergi- og passivhus blir større, vil dessuten kostnadene per kvadratmeter for å bygge til denne standarden med en gang, gå ned, sier han.

VENTER OG SER

Også arkitekt og passivhusekspert Daniel C. Tabacaru i DAC Architecture mener det går an å bygge passivhus billigere.

– Det finnes ulike metoder, blant annet prefabrikkerte byggeelementer, som gjør at byggeprosessen går raskere og blir billigere. I Tyskland lager de nå passivhus slik, til samme pris som vanlige boliger.

– Det viktigste for å holde kostnadene nede og få en bra løsning, er at man tenker passivhus fra starten og involverer fagspesialister, sier Tabacaru.

Han mener den største hindringen for å få flere til å velge passivhusløsninger, er manglende kunnskap.

– Det finnes mange myter om passivhus blant vanlige folk. Derfor vil ikke mange ta sjansen på å bygge det selv ennå, men heller vente til det offentlige bygger, påpeker Daniel C. Tabacaru.

PILOTPROSJEKT

Arkitekt Anne Marie Grimsrud i Rambøll holder på med et pilotprosjekt i Meland der tanken er å tilby kjøpere å bygge eneboliger med passivhusstandard.

Foreløpig er hun et godt stykke unna å realisere det.

– Prisen jeg har fått inn på passivhusoppgradering på husene mine var for høy til at jeg kunne akseptere den. Noen entreprenører vil ikke engang gi meg prisanslag, fordi de er så usikre.

Grimsrud ønsker gjerne å promotere passivhus i Bergen, men opplever at både interesse og kunnskap ennå er i manko.

– Entreprenørene er uvant med tankegangen og kjenner ikke til prosessen. Kjøperne viser også liten interesse så langt, sier Grimsrud.

Selv har hun god tid til å realisere prosjektet.

– Selv om det er mye å tjene på det på sikt, er det jo snakk om en stor investering, så jeg forstår skepsisen blant folk.

– Det vil nok ta tid å endre på det ennå, fastslår Grimsrud.

Artikkeltags