Studentboliger til bare tolv prosent av studentene

Studentbyen på Fantoft. (Arkivfoto)

Studentbyen på Fantoft. (Arkivfoto) Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Bergen sliter med dekningsgraden på studentboliger.

DEL

Det viser Norsk Studentorganisasjons (NSO) helt ferske boligundersøkelse.

  • Boligmagasinet

På landsbasis er dette tallet 13,84 prosent – et godt stykke unna det nasjonale målet på 20 prosent.

– Disse tallene er viktige å se på og adressere utfordringene til, mener Eigil Knutsen, stortingskandidat for AUF i Hordaland.

AMBISJON VS KOSTNADSKRAV

SiB opplyser på sine nettsider at de har 3 562 hybelenheter. Når de 727 SiB-boligene på Grønneviksøren står ferdig, vil dekningsgraden i Bergen være på 17 prosent.

– Byrådet har nylig vedtatt å øke ambisjonen til at det langsiktige målet skal være en dekningsgrad på 30 prosent, sier byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Lisbeth Iversen (KrF).

For å få statstilskudd må hver enhet koste under 750 000 kroner. Knutsen peker på dette finansieringssystemet som den store verkebyllen.

– Det ødelegger studentboligmarkedet i Bergen. De store studentbyene klarer ikke bygge så billig, hevder han.

Byråd Iversen er enig. Kostnadskravet har gjort det nødvendig at kommunen går sammen med SiB om å sette i gang bygging av studentboliger.

Dette er utført gjennom subsidiering av tomter.

– Grensen på 750 000 kroner er ikke tilpasset dagens storbyer. Tomteprisene er høyere i Bergen enn i Telemark, og antallet boenheter må stå til mengden studenter som ønsker seg hit, sier hun.

VIL HA STUDENTER I SENTRUM

NSO-undersøkelsen viser at det på landsbasis mangler 11 000 enheter før dekningsmålet er nådd. Hvert år finansierer staten 1 000 nye til nevnte makspris.

– Flere av disse må i fremtiden tilfalle Bergen, men da må kommunen stille enda flere tomter til disposisjon, mener Knutsen.

Alternativet er at studentboligene plasseres utenfor sentrum, hvilket Knutsen synes er synd.

– Studentene bidrar til mangfold, og det bør være et mål at flest mulig bor nær bykjernen eller langs bybanetraseen. Nå ender sentrumsbyggene hos private investorer som igjen leier ut til studenter for langt mer enn det SiB ville tatt, påpeker han.

Dermed stiger leieprisene, og studenter som velger dyre sentrumsboliger får problemer med å spare opp midler som senere får dem inn på boligmarkedet.

– For å unngå Bonanza-tilstander slik vi nå ser i boligmarkedet, må regjeringen oppgradere maksgrensen, slår Iversen fast.

Artikkeltags