Vi tror på boligprisvekst

De fleste av oss tror fortsatt på vekst i boligprisene.

De fleste av oss tror fortsatt på vekst i boligprisene. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Nordmenn flest er optimister. Sju av ti tror på fortsatt boligprisvekst.

DEL

En fersk undersøkelse fra Opinion Perduco viser at 69 prosent at de tror prisene på boligeiendom vil øke de neste tolv månedene.

Det er en kraftig økning fra tidligere undersøkelser.

Tilsvarende tall høsten i fjor var 53 prosent, mens 55 prosent mene det samme for ett år siden.

I den nye undersøkelsen, som er foretatt blant et utvalg på 1.900 personer, oppgir 4 prosent at de tror prisene vil falle, 19 prosent tror prisene vil være uendret, mens 8 prosent er usikre.

– Det er interessant å se at forventningene i markedet øker i en tid med et sterkt fokus i media på høye boligpriser og mulige boligbobler, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling, som står bak undersøkelsen.

Forventningene om boligprisvekst er sterkest i Oslo.

Hele 82 prosent av de som bor i hovedstaden tror på økte priser, en økning på hele 27 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor.

Også i Bergen forventer flere enn i resten av landet (78 prosent) at boligprisene vil stige.

Generelt er forventningene til økte priser større i sentrale områder enn i distriktene.

Undersøkelsen viser også at 68 prosent mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest.

Dette er på nivå med tilsvarende undersøkelser fra både høsten 2011 og for ett år siden hvor 67 prosent oppga det samme.

13 prosent foretrekker bankinnskudd, mens 7 prosent mener investering i aksjer eller obligasjoner er den beste investeringen.

– At nesten ni av ti nordmenn eier sin egen bolig, er en av de store suksessene i det moderne Norge. Det har bidratt til jevn fordeling av velstand og boligformuer. Boligen er nordmenns største sparebøsse, sier Drogseth. (ANB)

Artikkeltags