Vil ha ny boligpolitikk

 Medlemmene har diskutert hvordan samfunnet vil se ut om vi ikke foretar endringer fram mot 2029. Et av temaene som særlig kom opp, var boligpolitikken. Det er et stort engasjement i Arbeiderpartiet på dette området, sier Astri Aas-Hansen (bildet) og Karin Yrvin i utvalget til NTB.

Medlemmene har diskutert hvordan samfunnet vil se ut om vi ikke foretar endringer fram mot 2029. Et av temaene som særlig kom opp, var boligpolitikken. Det er et stort engasjement i Arbeiderpartiet på dette området, sier Astri Aas-Hansen (bildet) og Karin Yrvin i utvalget til NTB. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet møter nå krav fra flere hold om en ny og mer sosial boligpolitikk.

DEL

Både LO-lederen og grasrota i partiet er bekymret over den eksplosjonsartede økningen i boligprisene og den manglende evnen i byene til å hente inn etterslepet i boligbyggingen. LO-leder Roar Flåthen krever konkrete tiltak allerede i statsbudsjettet som legges fram om drøyt to uker.

– Boligkrisen handler ikke om markagrense eller jordvern. Den handler om politisk vilje til å skaffe boliger som vanlige folk kan flytte inn i, sa Flåthen da han talte til landsmøtet i LO-forbundet Handel og Kontor mandag.

Hans ønske om flere studentboliger, opprustning av Husbanken og ordninger som skal gjøre det lettere for ungdom å komme inn på boligmarkedet er godt i samsvar med innspill partimedlemmer har kommet med i forbindelse med programprosessen i Ap.

– Det er en sentral politisk oppgave å bidra til at det bygges nok boliger, og at det tilrettelegges for skoler, transport, barnehager og fritidsanlegg. Det krever gode beregninger av framtidige byggebehov, boligplaner og strategiske tomtekjøp i kommunene, sier Karin Yrvin, som sitter i utvalget som har gått igjennom og systematisert innspillene, til NTB.

Et av forslagene fra Ap-utvalget er derfor å utarbeide egne boligplaner i kommunene samt effektivisere behandlingen av plan- og byggesaker. Videre foreslås det å styrke Husbankens låneramme samt gjeninnføre Husbankens kvalitetsnormer for å sikre minstestandarder på bygg.

Statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg er åpenbart lydhør. I sin tale til Handel og Kontor gikk han et stykke på vei og bekreftet sterkere satsing på boligpolitikk i statsbudsjettet for neste år og inn i valgkampen.

– Ja, vi skal gjøre boligpolitikk til en hovedsak, sa Stoltenberg og viste til økte rammer for Husbanken, flere kommunale utleieboliger, startlån til ungdom og flere studentboliger.

Grasrota i Ap krever også politiske løsninger som gjør det lettere å gå fra å leie til å eie bolig.

– Kommuner og beboere må gis mulighet til å innfase et avdragselement i husleie i kommunale boliger. I tillegg må det være muligheter for etablering av utleieboliger og ungdomsboliger i regi av boligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner og private, sier Yrvin.

Utvalget ber også om at det vurderes å utvide ordningen med boligsparing for ungdom. Flere studentboliger må også på plass, fastslår hun.

– Men bygging av flere studentboliger må ikke gå på bekostning av annen boligbygging i pressområder, sier hun. (ANB-NTB)

Artikkeltags