Boligplaner presser Helse Bergen til å bygge ny helikopterbase for Luftambulansen

Her i Grønneviksøren skal det komme 3-400 nye boliger og en barnehage. Nå får Luftambulansen nei til fornyet konsesjon, og de mener selv at Nygårstangen er uaktuell å flytte til.