Torsdag la Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for august.

- Boligprisene steg i august, noe som er normalt for måneden. Den sterke veksten vi har sett i boligprisene de siste månedene er nå avtagende, og vi venter at boligprisene vil følge normalt konjunkturforløp med fallende priser mot slutten av året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Med uendrete rammevilkår for boligkjøpere gjennom boliglånsforskriften og lav rente venter Eiendom Norge en stabil utvikling i boligmarkedet på lengre sikt.

– I lys av at korona-situasjonen høyst sannsynlig vil bli langvarig, tror vi hjemmet vårt vil bli enda viktigere for nordmenn flest de kommende årene, sier Lauridsen.

Høyest kvadratmeterpris i sentrum og Bergen Sør

Eiendom Norge og Eiendomverdi melder disse august-tallene for Bergen.

  • Nominell prisvekst på 0,3 prosent. Sesongjustert 0,7 prosent.
  • Det er solgt 9,5 prosent flere boliger i august 2020 sammenliknet med august 2019.

  • Det er lagt ut 6,8 prosent flere boliger i august 2020, sammenlignet med august 2019.

  • Boligprisene har steget med fem prosent det siste året.
  • Kvadratmeterprisen er i snitt 46.321 kroner.
  • Snittprisen på boliger er 3,7 millioner kroner.

  • Gjennomsnittlig omsetningshastighet i august er 37 dager.

  • Bergen Sør og Vest er områdene med tregest omsetningstid på 40 dager, mens Bergen Nord er raskest med 26 dager.
  • Bergen Sentrum er det området med høyest kvadratmeterpris. Bergen Sør følger etter.
  • Kvadratmeterprisen er i snitt 20.000 kroner høyere i Bergen sentrum enn i Bergen Sør.

Rekord-sommer

Både juni og juli ble måneder med rekordomsetninger. Daglig leder i DNB Eiendom, Espen Stensby Skotvold, var spent på om den sterke sommeren la en demper på starten på høstjakten i august.

– Det ble ikke den tredje måneden på rad med rekordomsetninger, men jeg finner kun to år hvor det er blitt omsatt flere boliger i august, forteller han.

Han er helt sikker på at mange kunder la ut boligen for salg i juli, i stedet for å vente til august, som er normalen.

– Volumtallene er derfor meget sterke, konstaterer han.

– Det er liten tvil om at det historisk lave rentenivået er den desidert største driveren i markedet og vi kan vel konkludere med at renteeffekten har trumfet coronaeffekten – nok en måned.

Sentrumsnære boliger er «vinnere»

Robert Stokkeland, daglig leder i Nordvik Bergen, forteller at også de har merket den høye aktiviteten i august, og har god tro på at høsten vil bli stabil, med bra tilbud og etterspørsel.

– De aller fleste objektene vi har lagt ut, går til gode priser etter første visning. Hele sommeren, august inkludert, har vi hatt mange foreldre med barn på visning. De lave rentene gjør regnestykket enkelt for mange når det kommer til eie fremfor å leie.

– Sentrumsnære objekter er igjen «vinnerne». På Landås har vi merket meget god interesse for objektene.

Prissensitivt marked

Ifølge Skotvold er markedet svært prissensitivt. Avviket mellom pris og prisantydning lå i august på 2,7 prosent.

– Normalen er derfor rett rundt prisantydning og ikke noe fullt Texas slik som mange boligselgere kanskje tror. De selgerne som har en realistisk forventning til pris er ofte de som kommer best ut av det når boligen er solgt og salgsprisen endelig.