Bossbilen mistet lasten i tunnelen

Flere kilometer med plastavfall lå spredt rundt i Stavenestunnelen.