Roald Bruun-Hanssen er historie i Brann, og i BA har vi selvsagt tatt runden med våre Offsiden-eksperter, som synser om klubben sin året rundt. Vi spurte om det ble riktig for Brann at Bruun-Hanssen ga seg, og hvem som skal fylle rollene som daglig leder og ikke minst sportssjef.

– På det siste punktet tror jeg dessverre Brann allerede har et stort problem, sier Kjell-Rune Pedersen.

ETT ÅR TILBAKE

«Kjellien» er engasjert som alltid, og spoler tiden ett år tilbake:

– Da hadde vi en situasjon der Rune Skarsfjord hadde trukket seg, Rolf-Magne Walstad også. I et medlemsmøte understreket både jeg og andre at nå måtte de ta ting i riktig rekkefølge, og ansette sportssjef før trener. Dessverre hørte de ikke på det øret, Roald Bruun-Hanssen var blant dem som sa at trener måtte på plass kjapt. Og nå sitter vi altså her med en trener som er kjent for å ikke ville ha noen sportssjef over seg, sier Kjellien.

– Men etter min syn er det akkurat dette klubben trenger: En sterk sportssjef som kan «sette» en kultur for hvordan Brann skal fremstå på banen, helt fra guttelag og oppover. Slik at stegene fra gutt til junior, og junior til A-lag, ikke blir så voldsomme. En som kan bygge klubben innenfra.

– Dette er jo også nedfelt i Branns sportsplan, som Rolf Barmen i sin tid som trenerkoordinator i klubben var med å utarbeide – at sportssjef skal være øverste sportslige leder. Men nå sitter vi altså med en trener med en historie for ikke å kunne samarbeide med sportssjef, mener Pedersen, som synes Norling burde vært ute av Brann etter å ha trent klubben ned.

Norling er ikke enig i at han han ikke kan samarbeide med sportssjef – sjekk video her!

– Men uansett Norling eller ikke: Brann er nå trenerstyrt, og så lenge en klubb er trenerstyrt og ikke klubbstyrt, har den et problem. Om den nå heter Brann eller noe annet, i hvilken som helst liga, sier Pedersen.

– BRUUN-HANSSEN MÅTTE UT

– Som daglig leder må de finne en som overhodet ikke blander seg inn i sport, en som stoler på at de som er der styrer den biten som de skal. Daglig leder må drive dette som en bedrift, sørge for at de ansatte trives, skape gode relasjoner innad – rett og slett være med og gjenreise Brann, sier han.

– Men ble det rett at Bruun-Hanssen forsvant?

– Utvilsomt, og av mange grunner. Vi trenger ikke gå inn på alle, men Brann var ikke tjent med at han fortsatte. Og her var klubben mye viktigere enn én person, sier Pedersen.

HELSTAD: – GJORDE EN GOD JOBB

– Som daglig leder gjorde Roald en god jobb. Men på grunn av presset som var blitt nå, og det sportslige, var dette riktig tid å få inn nye koster. Har du fått hele byen og store deler av klubben mot deg, må du gå, sier Thorstein Helstad om Roald Bruun-Hanssen.

Les Bruun-Hanssens Brann-historie her

– Jeg ser jo at jeg blir nevnt i forbindelse med hans innsats i spillermarkedet, men salget av meg kunne blitt bra om ikke Ighalo, som skulle erstatte meg, hadde trukket seg i siste liten, sier Helstad.

– I spillermarkedet bommet han på en del, men traff også med noe. Og det som er sikkert, er at den som skal inn i rollen som sportssjef, må være sterk. Brann må ha en som tåler trøkket, for det er stort i Bergen.

Per-Ove Ludvigsen gjorde i sin tid en god jobb, og kunne sikkert gjort det igjen. Svante Samuelsson er en annen, og min kompanjong Stig Lillejord er også nevnt. Uansett tror jeg altså denne personen må kjenne Bergen og Brann, i hvert fall være forberedt på å ta det presset, påpeker den gamle storscoreren, som ikke tror Brann kan vente med å finne noen i denne rollen.

– Nei, etter et nedrykk vil mange vekk, og noen vil reforhandle. Dette kan ikke få flyte nå, sier Helstad.

WASSBERG: – EN MED BALLER

Roy Wassberg er også opptatt av at en ny sportssjef må være tøff.

– Det må gjerne være en bergenser, men det viktigste er at det er en med baller, en det er «tak» i. For i den stillingen er en under press og under lupen, ikke minst fra pressen. Da må en ikke gi etter. En bør helst også ha denne X-faktoren som en god lærer, leder eller trener har – at en får folk til å tro på ting, og jobbe i samme retning, sier den gamle Brann-kapteinen.

– Det er viktig nå at ikke styret bare hopper på den første og beste, for å løse et problem og en tom stol. De må definere hvilke kvaliteter personen bør ha, og ikke gi seg før de finner den rette. For dette må være en som skal være der over tid. Trenere vil alltid komme og gå, påpeker han.

– Og kandidater, din gamle kompis Per-Ove Ludvigsen er nevnt?

– Ja, finner de en bedre egnet enn ham, er de god, sier Wassberg.

– Hva med daglig leder?

– Denne må først og fremst være ryddig. Der bør det finnes mange gode kandidater, ryddighet var jo også en kvalitet Roald hadde, påpeker Wassberg.

– Så var det riktig at han måtte ut?

– Utrolig vanskelig å svare på. For mange er det nok det, men det som er sikkert, er at vi snakker om en skikkelig maktkamp der opp nå. Der noen allerede har måttet svelge tap. Det skal bli utrolig spennende å se fortsettelsen, sier Wassberg.