Økonomiske nedgangstider, sviktende resultat sportslig og utenomsportslig turbulens til tross - Branns daglige leder Roald Bruun-Hanssen fikk et solid inntektshopp i fjor.

Fra 952 000 kroner i 2012 økte lønnen til 1 127 182 kroner i fjor. Det er en økning på 175 182 kroner. I prosent blir lønnsveksten 18,4 prosent. Han fikk også 70 630 kroner i annen godtgjørelse.

Dette fremgår av noter til selskaps- og konsernregnskapet for henholdsvis 2012 og 2013.

NORMAL UTVIKLING

Roald Bruun-Hanssen svarer slik når BA konfronterer ham med lønnsveksten:

– Jeg har vel hatt en helt normal utvikling i lønnen min, sier Bruun-Hanssen til BA.

– Er det fortjent?

– Det må du spørre styret om. Det er de som gjør de vurderingene, svarer den daglige lederen.

Den generelle lønnsveksten i 2013 har blitt anslått til 3,9 prosent av Statistisk Sentralbyrå.

– LAVT LØNNET

Styret i Brann vurderer lønnen til den daglige lederen årlig. Fungerende styreleder Mette Nora Sætre forklarer.

– Begrunnelsen var at Roald Bruun-Hanssen var forholdsvis lavt lønnet da han gikk på som daglig leder. Ut i fra resultatene i 2012, valgte vi å oppjustere ham noe, sier Sætre til BA.

– I 2012 fikk han den justeringen som alle ansatte fikk, mens han i 2013 fikk en økning i fastlønn samt en bonus på bakgrunn av regnskapet. Dette var en engangsbonus basert på årsresultatet, presiser hun.

Bruun-Hanssen kunne legge frem et regnskap med knappe syv millioner i overskudd for 2012.

Men også i 2012 ble Sportsklubben reddet av Trond Mohn, som pøste inn hele 13 millioner kroner det året.

Mette Nora Sætre viser videre til at Bruun-Hanssen har vært dårligere lønnet enn personer i tilsvarende stillinger i andre sammenlignbare klubber.

– I utgangspunktet har han ligget noe lavere enn andre klubber vi normalt sammenligner oss med; Vålerenga, Rosenborg og Viking, påpeker Sætre.

– RIKTIG LØNNET

– Men sender ikke dette feil signal i en tid der hele fotballbransjen sliter, Brann ikke har levert resultat og spillerne har måttet tåle lavere lønninger?

– Spillerlønningene lå jo veldig høyt. Det er viktig at våre ansatte er forholdsvis riktig lønnet, og vi ser alltid på vår egen økonomi og de klubbene vi sammenligner oss med, svarer Branns fungerende styreleder.

– Var det et enstemmig styre som gikk inn for dette?

– Ja, det var ingen uenighet om det, sier Mette Nora Sætre.

Bruun-Hanssens lønnshopp blir imidlertid mikroskopisk sammenlignet med eks-Brann-trener Rune Skarsfjord.

BA har tidligere fortalt at Skarsfjord gikk opp over én million kroner i lønn fra 2011 til 2012.