Direkte fra Varden Amfi og Fyllingen inntok Erik Huseklepp eliteserien med storm da han etter bare 19 sekunder scoret i sin debutkamp for Brann mot Fredrikstad. Den prestasjonen får få sjansen til å gjøre etter ham i år. Stadig færre spillere fra lavere divisjoner får sjansen på norske eliteseserielag.

Før denne sesongen har landets 14 toppklubber bare hentet syv spillere fra 2. divisjon og nedover. I 2000 var tallet 31.

– Vi ser at nåløyet blir stadig trangere. Klubbene tør ikke lenger hente spillere fra lavere divisjoner, sier seniorforsker Stig-Erik Jakobsen ved Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF).

I samarbeid med Hallgeir Gammelsæter ved Møreforsking har han i lengre tid jobbet med en rapport kalt «Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball». Mandag ble arbeidet offentliggjort. Artikkelen er dramatisk lesning for alle som er opptatt av norsk talentutvikling.

– Alle topplagene sier at de ønsker å ha gode relasjoner til klubbene i regionen. Men går en de litt nærmere i sømmene, viser det seg at praksisen ikke samsvarer med det de faktisk sier.

Jakobsen mener at det er den store spillerimporten fra utlandet som skubber de lokale talentene ut av eliteserien. En stor andel av utlendingene blir nemlig aldri de stjernene en hadde håpet på, men ender i stedet opp som stallfyll for de respektive lag.

– Vi synes utviklingen er bekymringsverdig. For det første får en ikke lenger de pengeoverføringene nedover i divisjonene som en hadde tidligere. I tillegg så kan utviklingen føre til at 2. divisjonsklubbene på sikt legger om talentutvikling.

– Dermed ender en gjerne opp med en situasjon der klubbene velger å prioritere å få frem et godt lag, fremfor å få frem gode enkeltspillere, sier Stig-Erik Jacobsen.

Les mer om Brann i BA!