Brannvesenet er veldig bekymret for de elektriske kjøretøyene

Det grønne skiftet innebærer en omstilling fra bensin- og dieseldrevne motorer, til elektriske kjøretøy. Nå er brannvesenet i Norge bekymret for manglende kompetanse om slike fremkomstmidler tar fyr.