Flere trekker seg fra brannsamarbeid

Flere kommuner ønsker ikke å gå inn i nye Vest brann- og redningsregion. Bildet viser store mannskaper fra Brannvesenet og Sivilforsvaret som kjempet mot flammene i skogbrannen på Kausland i Sund kommune i mai 2012.

Flere kommuner ønsker ikke å gå inn i nye Vest brann- og redningsregion. Bildet viser store mannskaper fra Brannvesenet og Sivilforsvaret som kjempet mot flammene i skogbrannen på Kausland i Sund kommune i mai 2012. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Flere kommuner dropper deltakelse i den nye brann- og redningsalliansen på Vestlandet. Hittil har tolv kommuner takket nei.

DEL

– Vår konklusjon er at det koster mer enn hva vi får igjen for å bli med på dette samarbeidet. Derfor har vi valgt å si nei, sier Austrheim-ordfører Per Lerøy (Ap).

31 kommuner i Hordaland og tre kommuner i Sogn og Fjordane ble i oktober 2016 invitert til å delta på et mer enhetlig brannsamarbeid på Vestlandet.

Men flere kommuner har takket nei til å delta. Kommunestyrene i Lindås, Meland, Modalen, Austrheim, Fedje, Voss, Hyllestad, Austevoll, Eidfjord og Granvin har alle stemt imot å bli en del av den nye brannregionen. I tillegg har Etne og Sveio valgt å avstå fra deltagelse.

– Det ble et enstemmig vedtak for å si nei til samarbeidet, på tvers av politiske partier, sier Astrid Aarhus Byrknes (KrF).

Hun er ordfører i Lindås kommune, som i forrige uke takket nei til å delta.

– Vi opplevde at en del spørsmål rundt samarbeidet ikke var godt nok utgreid. Det var mange spørsmål om økonomi og organisering som sto ubesvarte. Vi har ikke lukket døren for alltid, men vi har valgt å stå utenfor dette samarbeidet nå, sier Aarhus Byrknes.

– Utydelig beskrevet

Brannsjef i Lindås, Meland og Modalen, Karl Johannes Romarheim, er fornøyd med at de tre kommunene ikke blir en del av samarbeidet.

– Når innholdet i samarbeidet er så utydelig beskrevet så følte vi at både samarbeidsmodellen og grunnlaget var for tynt til å beskrive hvilken gevinst dette kunne gi oss. Hvis dette blir et fruktbart samarbeid som også vi kan se nytten av, så er vi selvsagt åpen for å vurdere å bli med på et senere tidspunkt, sier Romarheim.

Radøy takket opprinnelig ja til å bli med i samarbeidet. Men siden Lindås, Meland og Modalen avstår fører det til at Radøy etter alt å dømme vil trekke seg.

– Vi ønsket å bli med. Men siden Lindås sa nei må vi ta diskusjonen på ny. Siden Lindås og Meland ligger imellom oss blir vi litt blokkert i forhold til Hordalands-samarbeidet, sier Radøy-ordfører Jon Askeland (Sp).

Vest brann- og redningsregion

  • I oktober i fjor presenterte Bergen Brannvesen, byrådslederen og flere ordførere planene om et mer enhetlig brannsamarbeid på Vestlandet. Bergen blir administrasjonskomite for det nye samarbeidet.
  • Hensikten med et tettere samarbeid er å kunne håndtere vanskelige hendelser i fellesskap, blant annet gjennom spesialisering og en felles operasjonssentral.
  • Så langt har 18 kommuner takket ja. Tolv kommuner har takket nei. Seks kommuner har ennå ikke svart på om de vil delta.

Starter til våren

Til tross for at flere kommuner avstår fra deltagelse blir Vest brann- og redningsregion etablert som planlagt.

– Jeg synes det er trist at flere Norhordlandskommuner ikke vil dele den kompetansen de sitter på inn i dette storsamarbeidet. Men vi har stor respekt for deres beslutninger. På sikt tror jeg likevel de vil se at det er nyttig å koble seg til dette kompetansemiljøet sier Richard Taule.

Han er daglig leder i Bergensalliansen, som er en politisk møteplass for 22 kommuner i Bergen og omland.

18 kommuner takket ja til å delta i samarbeidet. I slutten av oktober besluttet man at et tilstrekkelig antall kommuner hadde takket ja til å delta, slik at man kunne opprette Vest brann- og redningsregion som planlagt.

– Et foreløpig styre er valgt. Til våren vil det første ordinære årsmøtet bli avholdt. Vi har jobbet med dette siden 2012. Det er en bragd at vi endelig får realiserte dette. Modellen som nå ligger til grunn er anbefalt av kommunene selv, sier Taule.

Artikkeltags