Britt Skadberg har sagt opp sin stilling som klinikkdirektør ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus.

– Beslutningen er tatt etter grundig overveielse og er ikke knyttet til enkelthendelser, opplyser Skadberg til BT, som først omtalte saken.

Skadberg går over i en annen stilling ved sykehuset når hun er ferdig i permisjon.