Bruk sand!

– I Bergen snør det bare 5–6 cm. Puddersnø. Likevel så salter de, så snøen smelter og folk klager fordi de må gå i slaps! Bruk sand, så slipper vi slapset!

Nathalie (25)
Eldreomsorg er mer enn sykehjem

– En tredel av Norges befolkning er over 60 år. Av disse utgjør enker en stor del, ettersom kvinner lever lengst. De fleste eldre er friske og deltar i samfunnet som andre. Men når helsehjelp oppstår skal også de eldre være trygge på at tjenestene er gode og at de får den hjelpen de trenger. Innen helse og omsorg brukes begrepet «omsorgstrappen». Det vil si hvilket nivå tjenesten en mottar er på. For eksempel vil heldøgnsomsorg på et sykehjem være øverste trinn, mens ulike helsefremmende tiltak kan være et første trinn. Men mange steder er det for få trinn å velge mellom. Enten greier en seg selv i en lite tilrettelagt enebolig eller leilighet, eller så må en på sykehjem. Men det er mange trinn mellom disse ytterpunktene.

Her kan boligutbygging gjøre en forskjell. I dag bygges det stort sett etter standard med to-tre eller flere roms leiligheter. Enn om en i en etasje med heis, kunne innrede 4–6 små leiligheter med kjøkken og en fellesstue med kjøkken. Slik kunne en bo privat og gjøre det en maktet, eller søke fellesskapet i stuen. De som ønsket det kunne utstyres med kommunens Trygghetsalarm med sensorer og komfyrvokter tilknyttet hjemmesykepleien og dermed ha døgnomsorg hjemme. Dessuten ville en ha folk rundt seg som hindret ensomhet og gir trygghet både for beboeren og de pårørende. Den kulturelle spaserstokken, sammen med bydelenes frivilligsentraler kunne bistå med sine tilbud. Og Husbanken burde komme inn med finansiering. Ved at flere var samlet på et sted, ville hjemmetjenesten kunne jobbe mer effektivt. Dessuten er det slik at noen ikke kan gi hjelp til alle, men alle kan hjelpe noen. Sammen blir en sterkere – og veien til sykehjemmet blir lenger.

I Samhandlingsreformen legges det opp til et mellomledd mellom sykehus og hjemmesykepleien, der en kunne få bygge seg opp før en overlates til hjemmetjenesten. Men her mangler det mye rundt om i kommunene. Samtidig som liggetiden på sykehus blir stadig kortere. De som sendes ut er dårligere.

Og sykehjemmene fylles opp av demente og svært dårlige og hjelpetrengende pasienter.

Helga Kleiva Pedersen

forfatter, tidligere journalist og redaktør


Perfekt

- Bergen er perfekt. En vakker by, med vakre trehus og sjøutsikt. Og menneskene er virkelig vennlige og hjelpsomme.

Sicen Lin og Yujung Pyo fra Kina og Sør-Korea

Asfalt?

– Jeg fatter ikke hva de tenker på når de vil bytte ut brostein med asfalt for å spare penger. Det vil jo være rene vandalismen i en gammel by som Bergen. Å legge asfalt for å spare penger er nesten som å pisse i buksen for å holde seg varm.

Jeg er enig i at det er ubehagelig å kjøre bil på brostein, men det blir uansett stadig færre biler i sentrum.

BA-leser

Ødelegger

– Jeg blir både sint og lei meg når jeg leser at Høyre vil ha Bybane over Bryggen. Forstår de ikke at de ødelegger byens sjel? Bryggen er Bergens varemerke, vår identitet. Turistene kommer fra hele verden for å oppleve Bryggen, Fløibanen og Fisketorget. Fra april til oktober rusler de langs Vågen, spiser softis, kikker på båtlivet og nyter den rolige feriestemningen.

– Er det riktig da å bruke plassen til gjennomgangstrafikk? En bydelsbane!

Ser de ikke hvor ødeleggende det er?

Hilsen en som gråter

på Bergens vegne

Forsøpling

– Bosset flyter i Bergen sentrum. Sett opp flere bosspann!

Jente (12)

Sitteplasser

– Vi savner steder å sette oss ned i sentrum. Sett ut benker både inni og utenfor sentrene!

Mirren Reed

Demenskor

– Kan noen få i gang et demenskor, helst i Åsane? Her er mange som vil bli glade. Vi trenger å møtes. Mange sitter hjemme alene.

Vennlig hilsen oldemor Rigmor

Moro

– Vi står gjerne i kø for å kjøpe boble-te! Teen har forfriskende smak, og boblene kan vi poppe i munnen! Det er gøy fordi det er noe nytt!

Hilsen fire venner på 16


Les flere summetoner her: Tiden er ikke inne for kveldsåpne barnehager