Bryggen kan bli sommerstengt

Flertall av politikerne i bystyret er positive til å gjøre Bryggen bilfri i en periode.

Flertall av politikerne i bystyret er positive til å gjøre Bryggen bilfri i en periode. Foto:

Bussene får bli, men bilene må vike fra mai til september, hvis prøveprosjektet blir noe av. Det tyder mye på.

DEL

Det er ikke første gang politikerne i Bergen ymter frempå med ønsket om en bilfri Bryggen, men ønsket om prøveprosjekt om å holde Bryggen stengt fra mai til september blir kanskje bli realitet denne gang.

I onsdagens bystyremøte ble det vedtatt et forslag som innebærer at det skal undersøkes hvorvidt Bryggen, som et prøveprosjekt, kan stenges for privatbilisme i perioden mai-september.

Fellesforslag

Forslaget frontes av Ap, KrF, V og Rødt.

– Det er et strålende fellesforslag. Bryggen har i ulike sammenhenger vært stengt av for biltrafikk og det fungerer utmerket, sa Torstein Dale (R).

Bystyret ber om at byrådet vurderer tiltak som for eksempel trafikkreduserende tiltak i Øvregaten, bedre betingelser for syklende, bedre skilting for gående og syklende, reduksjon av parkeringsplasser, forbud mot tur- og turistbusser og avgrensing av tidspunkt for varelevering.

Se på konsekvenser

– Bystyret har hatt ønsket om en bilfri brygge på agendaen ved flere anledninger. Et prøveprosjekt er bra, men det er ønskelig å få innblikk i konsekvensene på kort og lang sikt, så det vil være mulig å gå for en permanent løsning, sa Norvald Visnes (H), fra talerstolen.

Høyre og Frp stemte ikke for. De hadde lagt frem et forslag som innebar at man først måtte utrede konsekvensene av tiltaket.

Sommerstengt nevnes som et alternativ for å kartlegge trafikkøkningen på andre veier ved bryggestengt. Riksantikvaren har kommet med flere bekymringmeldinger om at konsekvensen av stengingen kan bli høyere trafikk gjennom Øvregaten.

Tunnelbekymring

En bekymring knyttet til å holde bryggen stengt, er utfordringer med et økt antall biler gjennom Fløyfjellstunnelen, og hvilke alternative ruter som er tilgjengelige når tunnelen fra tid til annen holder stengt.

Fra 2017 til 2018 var tunnelen stengt 555 ganger. I år har tunnelen vært nattestengt i perioder grunnet vedlikeholdsarbeid.

– Vi må passe på at det er tilgang til byen. Omkjøringsruter blir viktig å kartlegge i den sammenheng. Det er behov for å utrede konsekvenser av vedtaket, Øvregaten tåler ikke en trafikkøkning, sa Helge Stormoen (Frp).

Varelevering i sentrumskjernen vil foregå som før. Kollektivtransporten vil heller ikke bli berørt av vedtaket.

Alltid aktuell

Trafikken over Bryggen er et mye omtalt tema i bergenspolitikken.

Tilbake i 1995 vedtok bystyret at det som da het Skansentunnelen var et nøkkelprosjekt for å kunne få en omfattende trafikkavlastning i bykjernen ved Bryggen og Torget.

I 2001 skrev BA at hele byen vil stenge Bryggen og daværende byråd Tom Knudsen ønsket helgestengt. Drosjenæringen ville den gang stenge av for privatbiler permanent. Helgestengt er i samme gate som forslaget til Trym Aafløy (FNB), som vil stenge Bryggen etter klokken 1700 på hverdager og gjennom hele helgen.

I 2008 ville Bergenhus bydelsstyre verne Bryggen ved å gjøre den bilfri. Først noen uker om sommeren, men ambisjonen ble en bilfri Bryggen innen juli året etter.

Gåbyen Bergen

Ringvei Øst prioriteres for å oppnå en bilfri Bryggen, fastslo Harald Schjelderups byråd i 2015. Da kom vegvesenet på banen og uttalte at en slik ringvei ikke gir noen vesentlig trafikkreduksjon over Bryggen og Torget.

– Dersom sentrum stenges for gjennomkjøring vil Sandviken bli påført en stor trafikk- og miljøbelastning. I tillegg vil en stengning hindre nødvendig beredskap og omkjøring når Fløyfjellstunnelen er stengt ved vedlikehold eller ulykker, konkluderte fagfolkene i kommunen den gang.

I disse dager ønsker bystyret tiltak som kan gjøre Bergen sentrum bedre for gående, syklende og brukere av kollektivtilbudet. Bystyret ber byrådet vurdere mulighetene for en prøveordning med å stenge Bryggen for privatbilisme i perioden fra mai til september.

Artikkeltags