Dyrere å parkere for sentrumsbeboerne

Boligsoneparkeringen øker prosentvis mest av alle egenbetalingene i Bergen.