Forventer færre barn og mange flere eldre i Bergen

Folk blir eldre, og kommunen mener det vil føre til økte utgifter. Det gir finansbyråd Håkon Pettersen (KrF) en hel del å tenke på.
HÅKON PETTERSEN

Folk blir eldre, og kommunen mener det vil føre til økte utgifter. Det gir finansbyråd Håkon Pettersen (KrF) en hel del å tenke på. HÅKON PETTERSEN Foto:

Det gjør at kommunen må endre prioriteringene sine.

DEL

Folkeveksten var på omlag 1400 personer i fjor. Men fødselstallene synker. Det gir selvsagt færre barnehagebarn.

Byrådet foreslår derfor å redusere behovet for tilskudd med 39,5 mill. fra og med 2020, står det i budsjettet.

De vil se an fødselstallene i den nærmeste tiden før de eventuelt gjør ytterligere reduksjoner i tilskuddet. Men behovet for bedring av tilbudet i dag er likevel stort.

Byrådet setter av 700 millioner kroner til oppussing og nybygging av barnehager, og skal redusere foreldrebetalingen for de med lavere inntekter med totalt 48 millioner kroner.

Antall eldre er ventet å øke med stor hastighet utover på 2020-tallet. I 2030 ligger det an til å kunne bli 44 prosent flere bergensere mellom 80 og 90 år enn det er nå..

Til drift av eldreomsorgstjenester settes det av 261 millioner kroner mer de kommende fire årene, og det skal investeres 1 698 millioner kroner.

– Det er nødvendig å styrke dette området i mange år for å møte den kommende veksten i eldrebefolkningen. Dette må skje planmessig, slik at dagens tilbud kan opprettholdes og bygges ut når behovene øker kraftig, formaner finansbyråd Håkon Pettersen.

Artikkeltags