I 1994 lovde politikerne å fjerne boligkøen for psykisk utviklingshemmede. Nå loves det penger.

104 psykisk utviklingshemmede står i kø for egen bolig i Bergen. Neste år settes det av 30 millioner kroner til å fikse skandalen.