Bunnsolide jubileumsbenker

Av

Det vanskeligste med jobben, var å finne en dag med oppholdsvær. Å få lasten på 500 kilo norsk granitt til fjells, var ingen bekymret for. –Og resultatet ble jo bra!