Tidligere denne måneden sa legevaktsjefen i Bergen, Dagrun Waag Linchausen, til BA at løperhjul-ulykker fortsetter å øke. Bussjåfører og bybanenførere frykter denne utviklingen.

Hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i Keolis Norge, Anders Haug-Nossum, og hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i Tide, Raymond Marcussen, ønsker derfor økt oppmerksomhet rundt trafikksikkerheten for å unngå eventuelle ulykker.

– Vi ønsker å stille oss bak sentimentet om fokus på trafikksikkerhet i Bergen, med tanke på økningen av elektriske sparkesykler i byen, sier Haug-Nossum til BA.

Keolis Norge er et transportselskap som opererer Bybanen i Bergen og bussruter i Bergen sentrum på kontrakt for Skyss, mens Tide rutebuss kjører på oppdrag fra Skyss i Bergen nord og Osterøy, Bergen sør og Rutepakke vest på Askøy og Sotra.

– Trafikkfarlig

Haug-Nossum understreker at frykten for ulykker gjelder for alle transportleverandørene.

– For Bybanen er den største utfordringen mellom Danmarks plass og Høyskolen, der det er mange som krysser traseen. For buss er det store problemer i selve sentrum, sier han.

– Elektriske sparkesykler har vært et hett tema hos oss, spesielt da det har skapt trafikkfarlige situasjoner.

Haug-Nossum har ikke statistikk på antall ulykker per i dag, men får flere henvendelser fra urolige sjåfører i selskapet.

– Det var nylig en bybanefører som opplevde at folk nærmest kjørte rett inn i Bybanen med el-sparkesykkel. Vi har store og tunge kjøretøy med få muligheter til å vike unna dersom det skjer noe brått, sier han.

Fare for å miste jobben

Haug-Nossum sier det er mange ting bussjåførene og bybanefører må følge med på samtidig, og flere er stresset av situasjonen med el-sparkesykler.

– Bybaneførere opplever at el-sparkesyklene ligger nært eller i traseen. De opplever også at folk kjører på selve traseen for å unngå bilveien, sukker han.

– Det har vært flere ulykker mellom fotgjengere og el-sparkesykler, og buss- og bybanesjåfører frykter at de selv blir involvert i disse ulykkene etter hvert.

Som eksempler sier han at gående kan hoppe ut i bilveien for å unngå el-sparkesyklistene, eller at el-sparkesykler kolliderer på fortauet, og begge faller ut i veien.

Dersom en ulykke forekommer mellom transportleverandørene og en person på el-sparkesykkel, kan buss- og bybanesjåførene miste sertifikatet og jobben. Men det er likevel personskade som er den største frykten.

– Man regner med at sjåførene vet hva de holder på med og har kontroll, men en rask vending kan ha store konsekvenser. Det er åpenbart sykehusinnleggelse eller verre som er det verste scenarioet, fortsetter Haug-Nossum.

– Det er en reell fare.

Haug-Nossum understreker at de ikke vil hindre folk i bruke el-sparkesyklene.

– Vi vil bare oppfordre til å følge trafikkreglene. De som holder seg rolig, stopper opp ved farer og følger godt med, har vi ingen problemer med, sier han.

– Men med en gang el-sparkesyklistene bryter med dette, kan det brått gå gale, fortsetter han.

Nye regler

18. mai ble det innført nye og strengere trafikkregler for el-løperhjul i Norge.

– El-sparkesyklene er blitt veldig populære, og de er bra for mikromobiliteten. Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til bruken av dem. Derfor gjør vi nå noen endringer i regelverket for bruken av el-sparkesykler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra regjeringen.

Reglene som nevnes er følgende:

  • Kommunene får flere verktøy til å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy. De får muligheten til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som gir mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.
  • Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3000 kroner.
  • Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.
  • Det klargjøres at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.

Ifølge Hareide kan det komme flere regelendringer for bruk av el-sparkesykler i løpet av sommeren. Stortinget jobber nå med et lovforslag som kan gi kommunene klart rettslig grunnlag for å regulere utleie av el-sparkesykler på offentlig grunn.