Stenger Olav Kyrres gate i ett år

Olav Kyrres gate blir stengt i ett år når gaten skal rustes opp.

Olav Kyrres gate blir stengt i ett år når gaten skal rustes opp. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Bussene må kjøre omveier.

DEL

Olav Kyrres gate og Christies gate ved Festplassen er byens desidert travleste gater for kollektivtrafikk. De fleste busser fra nord, og bortimot alle som går mot vest, passerer gatene. På det meste er det 245 avganger i timen her.

Etter nyttår skal Olav Kyrres gate rustes opp, og vil da bli stengt i ett år.

Det var BT som først omtalte saken.

Byrådet skal behandle planene neste uke, og anbefaler byggestart i mars neste år, skriver kommunen på sine nettsider.

Utvider fortau

Gaten har ikke blitt rustet opp siden tidlig på 1990-tallet, og preges av setningsskader. I tillegg tilfredsstilles ikke kravene til universell utforming.

Dette skal gjøres noe med når fortau og venteareal blir utvidet for å gi busspassasjerer og gående bedre plass.

Les også: Derfor går bussene til busstasjonen: Holdeplassene i sentrum er stappfulle

«Trafikksikkerheten og ruteinformasjon skal bli bedre og gaten skal møte kravene til universell utforming og ivareta omstiging. For å få til dette, reduseres kjørearealet i nordøstre del», skriver kommunen.

Saken fortsetter under bildet

Det røde feltet viser hvor gaten blir stengt. Det skraverte området viser stengt vei med mulighet for gjennomkjøring.

Det røde feltet viser hvor gaten blir stengt. Det skraverte området viser stengt vei med mulighet for gjennomkjøring.

Tre nye holdeplasser

Det skal etableres tre nye holdeplasser i Lars Hilles gate, Nygårdsgaten og Fjøsangerveien like ved Bystasjonen for å erstatte den tapte busskapasiteten.

Ifølge kommunen vil disse tre holdeplassene være på plass i god tid før mars neste år.

Gaten vil bli stengt for all busstrafikk, og Skyss utarbeider derfor alternative veier bussene vil bruke.

Busser som kommer fra nord og skal mot vest, må kjøre omveier i sentrum før de kommer inn til den nye holdeplassen i Lars Hilles gate.

Omveien blir Allehelgens gate - Nygaten - Kong Oscars gate - Strømgaten - Lars Hilles gate, skriver BT.

Saken fortsetter under bildet

Olav Kyrres gate er byens travleste bussgate.

Olav Kyrres gate er byens travleste bussgate. Foto:

Sykkel og mosaikk

I planene er det lagt opp til rullevennlig dekke på den ene siden av gaten med 1,5 meters bredde for syklister. Selve feltet er en del av kjørebanen, og ikke et eget sykkelfelt.

Mosaikken som allerede er på plass på fortauene, vil bli reetablert. Kunsten ble laget av Elina Brandt-Hansen.

«Den vil bli reetablert med utgangspunkt i kunstnerens skisser, men i mer holdbar utførelse», skriver kommunen.

Artikkeltags