Er det noen som husker monstermastene i Hardanger? Disse beistene som skulle ødelegge hele landskapet og føre til at turistene ville slutte å komme. Realitetene viste seg å være totalt annerledes enn skremselsbildet som ble tegnet. Nå er det ingen som snakker om mastene lenger.

Slik er det med Bybanen også. I det øyeblikket den passerer Fisketorget på vei mot Bryggen, så forvandles den i manges øyne til et fryktelig monster som også vil bråke mer enn vi kan tåle. Den samme banen som i mer enn ti år har vært en effektiv folkeflytter og blitt en naturlig og integrert del av bybildet, vil totalt endre karakter når den kommer til Bryggen.

Det hevdes at Bryggen blir ødelagt, selv om det da blir mindre trafikk der enn det noen gang har vært.

Les også

På kollisjonskurs med mitt eget parti

Enkelte mener at det vil bli så ille at Unesco vil fjerne Bryggen fra verdensarvlisten. Hvis fjerning av alle bilene, stormflo-sikring av Bryggen og en kraftig oppgradering av området fører til at Bryggen strykes fra listen, så trenger vi kanskje ikke Unesco? At Bryggen vil bli fjernet fra listen er det vel egentlig ikke så mange som tror på. Påstanden blir etter vårt syn feilaktig brukt for å øke motstanden mot bane over Bryggen.

I november skal bystyret stemme over de to trase-alternativene som foreligger. Tunnel eller over Bryggen. Utfallet er høyst usikkert, selv om fagnotatet klart anbefaler bane over Bryggen. Hvor mye politikerne kommer til å vektlegge prestisje, ideologi og følelser er vanskelig å spå.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger og Frp er forutsigbare. De kommer trolig til å stemme for ethvert forslag som gjør banen så dyr at den ikke blir bygget. Det er etter vårt syn fordi de mener at Bybanen vil føre til nedprioritering av selve symbolet på velstand og frihet – bilen!

Sosialisten Torstein Dahle i Rødt sier at to tusen to hundre millioner i merkostnader for en tunnel ikke er så mange penger. Tja, de kunne jo for eksempel vært brukt til å betale for 20 millioner covid-19 vaksiner, som vi kunne gitt til et land eller to i den fattige delen av verden. Men det kan jo hende at solidaritet ikke er så viktig når det kommer til realpolitikk, men kun er ment for festtaler.

Høyrepolitiker Harald Victor Hove sier til NRK at: «Det er full seier for oss å se at en tunnelløsning er mulig». Å la en bybane til Åsane gå via Ulrikens topp er også mulig, men det er jo ikke spesielt lurt, det heller.

2,2 milliarder er mange penger å bruke for å oppnå noen høyst uklare og tvilsomme fordeler. Spesielt når man også vet at en tunnel vil forsinke en miljø- og klimavennlig bane med flere år. Våre nasjonale og internasjonale forpliktelser blir i denne saken satt til side. Kan vi virkelig tillate oss det?

De som sitter på nøkkelen i denne saken er Høyre. Vi tror at de vet at politisk klokskap også kan være å endre mening når beslutningsgrunnlaget endrer seg. Denne klokskapen håper vi de tar frem i november når en så viktig sak om byens fremtid skal avgjøres. Eller kanskje er det på tide at sentrale politikere på andre siden av vannskillet begynner å gi instrukser, for det er vel ikke rimelig at skattebetalere i hele landet skal betale for kostbare løsninger som er basert på bergensernes synsing og føleri?