Bybanen bør gå mot Nordnes og krysse til Bontelabo, men jeg foreslår da heller i tunnel

Av