– Risikoen for en full driftsstans er blitt så stor at vi ikke kan vente på et mer passende tidspunkt for stenging, sier driftssjef i Bybanen AS, Knut Serigstad.

Fageråstunnelen stenges fra og med 24. mars og til og med 3. april. Banen går som normalt fra 4. april klokken 0530.

I perioden tunnelen er stengt, vil banen gå som normalt mellom Byparken og Wergeland. På resten strekningen blir det buss.

Årsaken til at tunnelen stenges er at kjøreledningen i tunnelen må utbedres. Bybanen opplyser at problemene har vært kjent i langt tid og at førsøkt utbedret tidligere.

Bybanene har i lengre tid kjørt med redusert hastighet gjennom tunnelen på grunn av problemene.

– Det lot seg dessverre ikke gjøre å få den eksterne leverandøren til å legge reparasjonene til påskeferien, slik Bybanen hadde ønsket.

I en pressemelding skriver Bybanen:

«Reisemønster i stengeperioden

Det blir vanlig bybanetrafikk mellom Byparken og Wergeland. Mellom Wergeland og Nesttun må de reisende ta buss. Omstigning vil skje på holdeplassen nærmest bybanestoppet på Wergeland. Området vil bli skiltet slik at passasjerene lett kan finne frem mellom bybanestoppet og bussholdeplassen.

Bussen vil kjøre Wergeland – Storetveit – Paradis – Hop – Nesttun (Storetveitvegen – Nesttunvegen) og betjene alle holdeplasser underveis. Sørgående busser vil være merket ”Buss for bane - Nesttun”.

Nordgående busser vil være merket ”Buss for bane - Wergeland”.

Reisende til/fra sentrum fra Sletten og Slettebakken må i denne perioden benytte linje 3, bruke buss for bane i Storetveitveien eller benytte linje 2, 29 eller 31 i Nattlandsveien.

Reisende til/fra Nesttun fra Sletten og Slettebakken kan i denne perioden benytte buss for bane i Storetveitveien eller linje 21 i Nattlandsveien. Skyss beklager sterkt ulempene som omleggingen medfører for våre reisende.

Skyss.no vil være oppdatert om endringene som følger av denne midlertidige omleggingen.

NB! Bilister og fotgjengere må være oppmerksomme på at det kan forekomme trafikk av vedlikeholdsmateriell»