Nekter å gi fra seg tomt i Møllendalsbakken

Drevelin-bygget i Møllendalsbakken må rives når et nytt tunnelløp skal bygges under eiendommen. Eieren mener kommunen ikke kan beholde tomten.