– Gratis råd

Leder Åse Simonsen i Syklistenes landsforening er fornøyd med at det rettes fokus på syklistene.

Leder Åse Simonsen i Syklistenes landsforening er fornøyd med at det rettes fokus på syklistene. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Syklistenes landsforening pekte på at det var smalt og dårlig tilrettelagt allerede i 2003 da de hadde møte med bybaneplanleggerne.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Leder i Syklistenes landsforening i Bergen og omegn, Åse Simonsen, sier at hun er veldig fornøyd med at forholdene for syklister blir påpekt i rapporten.

Foreningen hadde møter med bybaneplanleggerne i forkant av bybanebyggingen og trodde at det hadde blitt tatt hensyn til syklistene i utformingen av traseen.

– Vi trodde at de hørte på oss. Da vi var på befaring langs bybanetraseen i april i år og ble vi sjokkert når vi så hvor dårlig tiltrettelagt det var for syklister, sier hun. Områdene Inndalsveien, Bjørnsonsgate og Danmarksplass karakteriserer hun som nesten håpløst.

– Dette har jo vi påpekt mange ganger og det høres jo veldig enkelt ut i rapporten. Dette har noen konsulenter trolig fått godt betalt for, men disse løsningene har vi kommet med gratis for mange år siden, sier Simonsen.

Ifølge Simonsen pekte foreningen allerede i høringsprosessen i 2003 på at det var trangt og lite tilrettelagt for syklister langs traseen.

– Vi trodde at de hørte på oss, men områdene Inndalsveien, Bjørnsons gate og Danmarks plass er nesten håpløse å sykle, sier hun og håper at forslaget om sykkeltrasé på Wergeland blir gjennomført. Det er nesten en skandale, sier hun og peker på at det store problemet for å gjennomføre Swecos forslag er plassmangel langs traseen.

LEGGE OM TRAFIKKEN

– Da må de ta et kjørefelt fra bilene og legge biltrafikken om. Det synes jo vi de skal gjøre. Det er stor trafikkrisiko for syklistene hvis de skal ut i traseen. Hvis ikke må man ut på smale fotau med trær og lyktestolper, sier Simonsen.

Hun synes at det er nødvendig å legge forhold til rette for syklister i hele byen, men er glad for at rapporten peker på at det er nødvendig med egne sykkelbaner eller sykkelfelt for å unngå sykling i sporene.

– Særlig viktig er det at barn og unge kan ta seg frem til skolen og idrettsanlegg med sykkel. Lisbeth Iversen har tidligerehenvist syklistene til transportkorridor i Fjøsangerveien, men det bor jo syklister andre steder også. Det løser ikke problemene i nærmiljøet.

RAPPORT

I Sweco-ingeniørenes rapport om trafikksikkerhet ved Bybanen blir 101 punkter påpekt.

15 av disse er såkalte røde punkter. Sannsynligheten for at en alvorlig ulykke kan skje på disse punktene er vurdert til å være stor. Forholdene for syklister på Wergeland er et av disse:

«Det har skjedd flere ulykker der syklister har veltet på grunn av at hjulet kommer ned i sporet,» står det i rapporten. Konklusjonen er at det er behov for egne sykkelbaner eller sykkelfelt for å unngå sykling i sporene.

Artikkeltags