– Det som skjer i dag er at den utredningen som ble startet i går fortsetter, sier administrerende direktør i Fjord 1 partner, Dan Hildebrand.

– Vi skriver en rapport basert på fremstillingen fra de som var involvert i ulykken i går, og så går vi gjennom de tekniske bevisene, fortsetter han.

INGEN TEORI: Han tviler imidlertid på at denne rapporten vil være klar i dag.

– Vi jobber nå med å samle inn all informasjon, og så må denne informasjonen analyseres før vi kan si noe sikkert, sier han.

Han avviser at de opererer ut fra teorier om grunnen til ulykken.

– Jeg har sett at det har vært spekulert i BT om signalanlegget har vært koblet ut og slikt, men jeg aner ikke hvor disse teoriene kommer fra, sier han.

Det gjør heller ikke Carl Erik Nielsen, daglig leder i Bybanen AS.

– Jeg synes ikke noe om slike spekulasjoner. Vi vil heller gjøre dette i riktig rekkefølge, med først en grundig gjennomgang av hva som har skjedd. Også politiet vil undersøke det, sier han.

ÅPNINGSDAGEN STÅR: Nielsen forteller at alle de involverte partene har hatt flere møter i løpet av dagen.

– Leverandøren av vognene, Stadler, vil levere en foreløpig rapport om skadeomfanget på vognene i dag. En mer utdypende rapport vil komme i morgen, sier han.

Han presiserer at de står fast på datoen for åpningsdagen.

– Det vi er opptatt av er hvilke vogner vi har tilgjengelig denne dagen. Vi regner uansett med å finne en løsning på det, og ser ingen grunn til å rokke ved denne datoen, sier han.

Nielsen håper de har gjort seg ferdig med uflaksen for denne gangen.

– At hendelsen inntraff akkurat der var det maksimale uflaksen vi kunne hatt. Nå får vi håpe at vi har hatt den elendigheten vi skulle ha på en stund, og gjort oss ferdig med det før åpningen.