Kaller inn til ekstraordinært møte om verdensarvstedet Bryggen

Over helgen skal Riksantikvaren i møte med fagfolk, ordfører Marte Mjøs Persen, Hilde Onarheim, Henning Warloe og andre toppolitikere. På dagsorden: Bryggens verdensarvstatus.