SI MENINGEN DIN UNDER SAKEN!

Det er politikerne i Bergen og fylket som har lagt opp til denne byggestoppen.

Det ambisiøse målet til byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen er å få bygget ferdig byggetrinn to av Bybanen, som går til Flesland, innen 2015.

Hva som skjer etter den tid er det derimot stor usikkerhet om. Pengene til byggetrinn to er lånt, og skal betales tilbake ved hjelp av bompenger.

LENGE: Byrådet og fylkeskommunen har nå inne en bompengesøknad i Stortinget. Her søker de om å kreve inn bompenger frem til 2025.

Det betyr at i tiårsperioden fra 2015 til 2025 vil bergenserne ha sin fulle hyre med å betale for Bybanen til Flesland, før det finnes penger til videre utbygging.

Etter det BA kjenner til forundres mange i Bergen over lengden på bompengeinnkrevingen.

– For å få betale tilbake lånet må man kreve bompenger til 2025. Vi vil ikke ha penger til nye prosjekter, sier en sentralt plassert person i byutviklingen av Bergen.

FEIL: Informasjonssjef Rune Jenssen mener utviklingen av Bybanen er i rute, og planarbeidet for å videreføre banen til Åsane kommer snart.

Å fokusere på at det ikke finnes penger til utbyggingen mener han er for søkt.

– Ser på man på bompengesøknaden er regnestykket ditt riktig, men det er ikke slik det blir i realiteten. Dette blir en utfordring for politikerne.

Jenssen sier han har en trygg forvissning om at fylket, som nå overtar ansvaret for Bybanen, finner en løsning.

– Fylkesrådmannen må snakke om den fremtidige utbyggingen. Det er han som skal finansiere dette, sier Jenssen.

LITE: Hos fylkesrådmannen er det liten trøst å hente.

– Slik det er i dag så går det i den retningen du skisserer ja, sier Paul M. Nilsen til BA.

Nilsen sier det rett og slett er for lite penger i systemet. Bybaneprosjektet er et stort prosjekt til å basere seg på penger fra fylket og på bompenger, mener han.

Bompengesøknaden fra kommunen hjelper ikke mye på.

– Det finnes ingen løsning i den søknaden som tilsier at vi kan bygge videre fra Lagunen. Vi får heller ikke bygget nye veier av vesentlig størrelse.