Tryti støttes av kommunens bybane-topp

Av

– Etter mitt syn er det nå fornuftig å også regulere Bybanen i tunnel gjennom sentrum, sier Bergen kommunes avdelingssjef for bybaneplanleggingen – Rune Herdlevær.