Digitale verktøy kan stoppe bandittene

Av

Digitale verktøy er ikke bare viktige for å styrke produktiviteten i bygg- og anleggsbransjen, de har også stor betydning i kampen mot svart arbeid.