Ikkje berre er Handelstandens Aldershjem arkitektur på høgt nasjonalt nivå. Bygget er omringa av ein velhaldt tilbaketrukken hage som gjer godt for bebuarane året rundt.
Nicholas H. Møllerhaug

Alderdom og god arkitektur

På Årstad ligg eit av Norges aller finaste bygg frå nyklassismen. Det er ein aldersheim heilt utanom det vanlege. Eit bygg som burde vore føredøme når det gjeld hus for våre aller eldste.
Av
Publisert