Apoteker Ditlef Hilmers bygde bygarden i Nygårdsgaten 2 i 1885. Arkitekt var ein av dåtidas store arkitektar, Johan A. Fischer. Ornamenta er framleis intakte og kan beundrast. Det ein ikkje lenger kan sljå her er Fru Kahrs Svendsens hage. Bugnande av blomar og bær låg den på tomta før Hilmers kom inn i biletet.
Gudrun Hilmers Negaard/uib Biletsamlinga

På apoteker Hilmers veranda

Kanskje apotekar Hilmers ikkje trudde at nokon høyrde han og bratsjen hans? Her er eit lite tidsglimt frå ein veranda i ein av byens travlaste handlegater rundt år 1900.
Av
Publisert