På dette flyfotoet ser ein godt den kombinerte fabrikkbygningen Sverre Munck fekk reist i 1946. Til høgre ser ein direktørbustaden på toppen. Til venstre på den store takterrassen står huset Sverre Munck fekk bygd til huslegen sin.
Ubb/widerøe

Direktør Muncks takterrasse

Då direktør Muncks huslege blei huslaus, ante direktøren råd. Han bygde hus til han på terrassen.
Av
Publisert